Управленчески анализ на фирма


Категория на документа: Други


От Патентното ведомство на Р.България има издадени две свидетелства за текстилни търговски марки,собственост на фирма "Глобал":
1.Свидетелство за марка-"GLOBAL",регистрирана на 25.09.2006г.,със срок до 2014г.
2.Свидетелство за марка -"HALLEY",регистрирана на 25.09.2006г.,със срок до 2016г.

2.4.Обобщаващ анализ-SWOT

Силни страни

Слаби страни

1.Предприятието оперира главно със собствени финансови средства
2.Няма непогасени финансови задължения
3.Утвърдено име на пазара
4.Високо квалифициран персонал
5.Благоприятни партньорства
6.Нови продукти на пазара
7.Екологично чисти продукти
8.Сравнително ниски цени
9.Широк асортимент
10.Широка област на приложение
1.Липса на достатъчно надеждна система за планиране на политиката,целите и дейността на предприятието
2.Не напълно дефинирани критерии за избор на работна ръка
3.Необходимост от силна рекламна стратегия

Възможности

Заплахи
1.Увеличаване на пазарния дял на национално ниво и присъствие на международния,преди всичко на европейският пазар
2.Разширяване дейността на производството
3.Повишаване качеството и конкурентноспособността на продукцията
4.Поддръжка от неправителствени организации
5.Създаване на нова пазарна ниша
6.Разширяване на продуктовата гама
1.Ограничаваща данъчна политика-висок данък върху дохода
2.Внедряване на нови технологии от конкурентите
3.Нелоялна конкуренция(фалшиви продукти)


Графика на SWOT

Матрица на решенията на SWOT

S ( Силни страни )
W ( Слаби страни )
O (Възможности)
1. Стратегия на динамичния предприемач
2. Стратегия на стартиращия предприемач
T ( Заплахи )
3. Стратегия на стартиращия предприемач
4. Стратегия на оцеляващия предприемач
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленчески анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.