Управление и анализ в МВР


Категория на документа: ДругиТема: Управление и анализ в МВР
Съдържание:
1. СЪЩНОСТ
2. ОСНОВИ НА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА
4. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
5. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
6. Структура на МВР в България
7. Структура и управление на МВР
8. Основни принципи и методи на управление в МВР.

9. Особености в изпълнението на управленческите решения в поделенията на МВР

10. Отчитане и контролиране на ръководните решения в МВР.

11. Прогнозиране в управленската дейност на МВР.

12. Планирането в управленската дейност на МВР

13. Източници

Министерството на вътрешните работи (съкратено МВР) е министерство в България, което се грижи за защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други. МВР е българскадържавна институция, която се оглавява от политическо лице (министър), член на Министерския съвет на Република България.
От 29 май 2013 година министър на вътрешните работи е Цветлин Йовчев, който е и вицепремиер в подкрепяното от Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи правителство на Пламен Орешарски.
Министерството на вътрешните работи започва да функционира от 5 юли 1879, когато с Указ №1 княз Александър Батенберг сформира Първото правителство на България. За министър-председател на България и министър на вътрешните работи е назначен Тодор Бурмов.
През 1925 година е създадена и специална Дирекция на полицията сред чиито отдели е и Държавна сигурност.
На 10 септември 1944 година Министерският съвет с Постановление №1 създава т.нар Народна милиция и ликвидира полицейската система на предишното правителство. В Народната милиция постъпват на работа хора, които са взели участие в нелегалното комунистическо движение и имат заслуги за установяване на новата власт.
На 27 декември 1968 г. министерството се преименува на Министерство на вътрешните работи и държавната сигурност. На 5 април 1969 е възстановено наименованието МВР. Държавна сигурност съществува отделно съгласно два нормативни акта: Указ №1670 от 1974 г. за Държавна сигурност и Указ №1474 от 1974 г. за дейността на Държавна сигурност.
През 1991 г. се приема закон за реформа в системата на МВР. С този закон се отменят указите за Държавна сигурност и тя се премахва. Променя се наименованието от Народната милиция на Национална полиция. През 1993 г. е приет нов Закон за националната полиция.
През юни 2008 г. в МВР работят 63 000 служители, от които 47 000 полицаи, 8000 в пожарната и 5000 административни служители.

ОСНОВИ НА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Чл. 1. (1) Този закон урежда принципите, дейностите, устройството и органите на управление, използваните средства, правата и задълженията на служителите, тяхното обучение и кариерно развитие, както и осигуряването на Министерството на вътрешните работи (МВР) за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в Република България.
(2) Дейностите, свързани със защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред, се осъществяват от органите на МВР самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи, овластени за това.
Чл. 2. (1) Министерството на вътрешните работи е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението, чиято дейност е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.
(2) Върху дейността на МВР се упражнява граждански контрол от предвидените в Конституцията и в този закон органи.
(3) Гражданският контрол гарантира върховенството на гражданското общество над органите на МВР с цел поддържане на конституционния ред в страната.
Чл. 3. Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 4. Дейността на МВР се осъществява въз основа на следните основни принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. централизъм в организацията и управлението;
4. публичност;
5. конспиративност при съчетание на гласни и негласни методи и средства в определените от закон случаи;
6. сътрудничество с гражданите.
Чл. 5. При изпълнение на служебните си задължения служителите на МВР представляват цялото общество. Те са неприкосновени и се намират под защитата на закона. Неприкосновеността се изразява в специалната защита на живота и здравето им.
Глава трета.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление и анализ в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.