Управление, комуникации и лидерство в организациите


Категория на документа: Други


 Висше училище по агробизнес и развитие на

регионите-гр.Пловдив

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

'' Управление,комуникации и лидерство

в организациите''

Изготвил:Теодора Георгиева Георгиева Проверил:
Специалност:Счетоводство и одит Проф.Братанов
Курс:магистър,редовна форма на обучение
Фак.номер:122422110014

Пловдив 2012

Съдържание:

Въпроси,които ми се паднаха:21;3;6;23;10;14;17

3-Проблема за рационалността и управлението
6-Управление и ръководство в организациите
10-Социална комуникация
14-Авторитарна теория на масовата комуникация
17-Теория за социалната отговорност
21-Ситуационни теории за лидерството
23-Жените като лидери

Тема на база тези въпроси:
Управление,комуникации и лидерство в организациите

Честър Бернард определя организацията като "система от съзнателно координирани дейности на двама или повече души". Организацията е социална система. За да може някаква група от двама или повече души със съзнателно координирани дейности да се нарича организация, тя трябва да отговаря още на следните изисквания:
1. Да има най-малко една цел, която се приема от членовете на групата като обща
2. Двама или повече членове, които да работят съвместно с намерение да достигнат значимата за всички цел (цели)
Всички сложни организации притежават и други общи характеристики:

ресурси - хора, капитали, материали, технология и информация. Целите на всяка организация включват преобразуване на ресурси за постигане на целите

зависимост от външната среда - доставчици, закони и държавни органи, потребители, конкуренти, профсъюзи, технология, икономически условия, политически условия, социокултурни фактори, местно население и др.

зависимост от вътрешната среда - стратегия, цели, структура, задачи, технология, хора, корпоративна култура и др.

Организациите също биват формални и неформални. Формалните се създават на базата да предварително регламентирани правила. Неформалните съществуват във всички формални, възникват спонтанно, формират по неформален път свои правила и норми на поведение и преследват специфични цели.

Две са предметните характеристики, които открояват и два подхода за същността и съдържанието на управленския процес:
- функционалният
- кибернетичният
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление, комуникации и лидерство в организациите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.