Управление на фронт офис и хотелско домакинство


Категория на документа: Други


Администраторът носи финансова и административна отговорност при настъпили финансови загуби по негова вина,административна при неспазване на технологичната дисциплина,свързана с нарушение на кодекса на труда или понижаване на културата на обслужване на гостите.

Пиколо
Задължения и функции на пиколото:
* дава всестранна информация на гостите;
* носи багажа на гостите от превозното средство или от вратата до рецепцията при пристигане и напускане;
* придружава гостите до стаята за настаняване;носи им багажа;запознава гостите с особеностите на стаите/апартаментите/;запознава ги с боравенето и употребата на технически съоръжения и уреди.

Изисквания към пиколото:
* да идва навреме на работа
* да работи с униформено облекло
* да се грижи за хигиената във фоайето и около входа на хотела
* да купува вестници,билети,цветя и др. на гостите
* да предава и приема съобщения и писма за ВИП гости по нареждане на управителя или ръководителя на рецепцията.

Отговорности и структура:
* пиколото и пряко подчинен на дежурния администратор; управителя на хотела и главния мениджър;
* носи имуществена отговорност за багажа на гостите и имуществото в общите части на хотела;
* носи дисциплинарна отговорност при нарушение на технологичната дисциплина,фирмените изисквания и културата на обслужване;

Почти аналогична е и длъжностната характеристика на портиера с някои изменения и различия.

Задължения на портиера:
* дава информация на посетителите и гости на хотела
* помага на гостите на хотела при сваляне и носене на личния им багаж от превозното средство при пристигане и заминаване
* отваря и затваря входната врата и поздравява пристигащите и заминаващите гости
* осигурява "такси" при поискване от гостите на хотела или по нареждане на дежурния администратор и управителя
* не допуска в хотела лица във видимо нетрезво състояние,неадекватни и лица с неподходящ външен вид
* не допуска лица,нерегистрирани в хотела да се качват по етажите
* контролира внасянето и изнасянето на имущество през главния вход

Портиерът работи с униформено облекло и е с известни познания по няколко езика.Портиерът е по-висок от среден ръст с представителен /благ/външен вид,внушаващ респект и уважение.Подчинен е пряко на дежурния администратор на хотела и главния мениджър.Той носи имуществена и дисциплинарна отговорност.

Камериерски персонал/камериерки/

Камериерският персонал е един от най-важните в сферата на обслужването в хотела.От работата на камериерките зависи качеството на обслужване,чистотата и хигиената на стаите,апартаментите,коридорите,и другите помещения в хотела.Гостите са особено чувствителни към чистотата и хигиената в туристическите обекти,независимо от техния вид и големина. Най-често са споделяните впечатления и подредбата на стаи,апартаменти и други помещения.Поради това качеството на работа на камериерката е съобразена за този хотел,като почиства ,хигиенизира,подрежда и поддържа цялата материална база в хотела. Освен това тя/-те трябва:
* да пристига навреме за работа
* да бъде в изряден външен вид съгласно общите правила
* да бъде с униформено облекло
* да носи винаги бадж
* да почиства стаите и санитарните възли към тях
* да сменя бельото,да оправя и подрежда креватите на гостите
* да не допуска лични контакти с гостите
* да следи за изправността на техническите съоръжения
* да спазва правилата за противопожарна безопасност
* да работи съгласно общоприетите изисквания и фирмена практика
* да извършва обработка на стаите за определено време,без да нарушава спокойствието на гостите в хотела

Камериерският състав е подчинен на:

Дежурният администраторСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на фронт офис и хотелско домакинство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.