Управление на фронт офис и хотелско домакинство


Категория на документа: ДругиУправителя на хотела

Носи следните отговорности:

Имуществена отговорност за вещите на гостите и поверените й стокови активи
Дисциплинарна-при разхищение и злоупотреба с консумативи и при кражби на забравени от гостите вещи и ценности.

Най-общо казано, един екип е толкова добър, колкото е добър неговият
Лидер- управителя на хотела. Начинът по който водите екипа задава тона за всичко друго, което става.

Използвана литература:
1.Закон за туризма;
2.Наредба за категоризация на ТО
3.Търговски закон;
4. Закона за гражданската регистрация
5.Лекции по "Управление на хотелиерството" на д-р. В. Николаева;
6.. К. Каменов, Н. Маринова, Кр. Хаджиев. Управленски процес и екипна дейност, НБУ, София, 2005
7. Каменов, К., Асенов, А., Хаджиев, Кр., Човек, екипи,
лидери; София, 2000
8. Пенчев, П., Пенчева, Ив., Основи на правлението,
Велико Търново, 2002
9. Джей, Р., Създайте страхотен екип, София, 2000;
10.Интернет

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на фронт офис и хотелско домакинство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.