Управление на иновациите и инвесттициите


Категория на документа: Други


БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ
КАТЕДРА МАРКЕТИНГ

ПО

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ИНВЕСТТИЦИИТЕ"

ФИРМА "САНИТАПЛАСТ" АД

ЗА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА "ТОАЛЕТНИ КАЗАНЧЕТА" НА ПАЗАРА

08/04/2007 ИЗГОТВИЛИ: Ивайла Иванова Николова

фак.№ 23020164

1. ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

"Санитапласт" АД съществува като предприятие от 1987 г., бивш цех на предприятие от МПБУ "Шумен". Намира се на 6км от втората столица на България - Велики Преслав.

Основна дейност на предприятието:
производство на санитарни изделия от пластмаса;
производство на стоки за бита;
производство на някои технически детайли по заявка на други предприятия.

Методи на преработка на пластмасите:
леене под налягане;
екстрадиране;
издуване;
лепене;
монтажни операции.

Основно преработката се извършва чрез шприцоване. Фирмата разполага с модерни шприц машини с грамаж от 50 до 3000 грама и затварящо усилие от 50 до 650 тона, всички снабдени с компютърно управление.

През периода на съществуването си "Санитапласт" АД е поддържала добри пазарни отношения и с Турция и Македония, но в процеса на развитието си експорта за Македония остава на заден план, поради насочеността на дружеството да развива пазарните си отношения със страни членки на ЕС. Това се предопределя от факта че страната ни вече е членка на ЕС и осъществяването на пазарните отношения със страни с добро икономическо развитие ще допринесе за просперитет на дружеството. Дружеството произвежда продуктова линия : тоалетни казанчета, тоалетни седалки, арматури, санитарни изделия, стоки за бита .

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

Организационно управленческа структура на "Санитапласт" АД
"Санитапласт" АД е много важно движещо звено, от което зависи продуктовата ориентация на дружеството. Специалистите притежават нужната квалификация и опит, с помощта на които успешно осъществяват политиката на пласмент за иновационната дейност. Освен, че са добри специалистите които работят в дружеството, с лекота се справят с езиковата бариера при международните договори, владеят Английски, Немски, Румънски и Руски езици. Това е много важен фактор за успешното реализиране на продуктовата гама и за в бъдещата иновационна дейност, защото като членка на ЕС в страната ни ще навлязат и чуждестранни партньори, които да реализират продукцията както на вътрешния така и на външния пазар. Специалистите успешно реализират продуктовата гама, съобразявайки се с промените наложени от модните тенденции и практичността, които са водещи фактори при избора на покупка на крайният потребител.

В административния отдел работят общо 15 души от гореизложените сектори. Специалисти (общо 22 души) - гл. механик, специалисти по доставки - пласмент, ключови клиенти, стратегическо планиране, маркетинг, сменни организатори - производства, ОТК служители, стоковед - касиери и магазинери, счетоводители и касиери.

Работници (общо 78 души), в т.ч.:

шофьори - общо 23;

автосервизни работници - общо 12;

обслужващ, помощен персонал и охрана - общо 18;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на иновациите и инвесттициите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.