Управление на качеството


Категория на документа: Други


Придобиване на знания
Придобиването и разбирането на познания и информация, което може да доведе до
подобрение или промяна. Примери за дейности за организационно натрупване на знания включват бенчмаркинг/бенч лърнинг, външно и вътрешно провеждани оценки и/или одити, и проучване на най-добрите практики. Примери за индивидуалното придобиване на знания включват обучението и развитието на уменията.
- Среда за придобиване на знания
Среда в една работна общност, при която натрупването на знанията става под
формата на придобиване на умения, обмен на опит, и диалог относно най-добрите
практики.

- Организация, която придобива знания
Организация, в която хората непрекъснато увеличават капацитета си за постигане на
желаните от тях резултати, където се насърчават нови и експанзивни модели на
мислене, където колективната амбиция е освободена, и където хората непрекъснато
придобиват знания в контекста на цялата организация.
Цикъл "планирай-направи-провери-действай" ("PDCA" - Plan-Do-Check-Act)
Цикъл, състоящ се от четири етапа, през който трябва да се премине, за да се постигне
непрекъснато усъвършенстване, както е описан отДеминг:
- Планирай (проектна фаза)
- Направи (фаза на изпълнение)
- Провери (фаза на контрол)
- Действай (фаза на действие, приспособяване и корекция)
Цикълът поставя акцент върху факта, че програмите за усъвършенстване трябва да започват с внимателно планиране, трябва да доведат до ефективно действие, да бъдат проверени и евентуално приспособени, и след това отново трябва да се придвижат към внимателното планиране в един непрекъснат цикъл.
Непрекъснати подобрения - това трябва да е постоянна цел на организацията.
• Непрекъснатите подобрения на продукти, процеси и системи е цел за всеки служител в организацията; Периодични оценки по дадени критерии; подобряване на ефективността и ефикасността; Поощряване на превенцията
• Обучение и тренинг на всеки по методи и техники за подобрения; Установяване на критерии за измерване и цели за подобрения; Оценяване и признание за подобренията.
ЕДУАРД ДЕМИНГ за качеството PDCA - цикъл за подобряване на качеството
PLAN - Планираненадействиятазапостиганенаподобрения.
ACTION - Действия за задържане на постигнатите по-добри резултати или предприемане на коригиращи действия за подобряване на планирането и извършването на предстоящите
DO - Извършване на планираните действия.
CHECK - Проверка на постигнатите резултати.

14 Правила на Деминг

1. СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТОЯНСТВО В ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

И УСЛУГИТЕ.

2. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА НОВА ФИЛОСОФИЯ.

3. КАЧЕСТВОТО НЕ ЗАВИСИ ОТ КОНТРОЛА.

4. КРАЙ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЦЕНАТА НА

ПРОДУКТА И УСЛУГАТА.

5. ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА НА ПЛАНИРАНЕ,

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ.

6. ОБУЧЕНИЕ, ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ РАБОТАТА.

7. ВЪЗПРИЕМАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИДЕРСТВО.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.