Управление на качеството


Категория на документа: Други8. ПРЕМАХВАНЕ НА СТРАХА.

9. ПРЕМАХВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ МЕЖДУ ОБЛАСТИТЕ НА РАБОТА.

10. ПРЕМАХВАНЕ НА ЛОЗУНГИТЕ И УВЕЩАНИЯТА ПРЕД

РАБОТНИЦИТЕ.

11. ПРЕМАХВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ, КОИТО ЛИШАВАТ ХОРАТА ОТ

ГОРДОСТ В СЛУЖЕБНИТЕ ИМОТНОШЕНИЯ. ПРЕМАХВАНЕ НА

СИСТЕМАТА ЗА ЗАСЛУГИ И КЛАСАЦИИ.

12. СЪЗДАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И

САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ЗА ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ И РАБОТНИК.

13. ПРЕМАХВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ ЦЕЛИ ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО.

14. СВОБОДАЗАРАБОТАНАВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ДОВЕДЕ ДО

КРАЙ ПРОМЯНАТА В КОМПАНИЯТА

В заключение може да се каже, че успехът на подобренията зависи не само от използваните методи и средства, но и от работата на управленския екип, който е отговорен за практическата реализация на разработваните проекти във всяка област. При това особено важно е да се създаде атмосфера, в която да се стимулират обучението и творчеството и съществува търпимост спрямо грешки и неуспехи.

Използвана литература:
1. доц. Д-р инж. Детелин Василев. Управление на качеството. Изд. ВТУ "Тодор Каблешков". София 2008.
2. Христо Тужаров. Тотално управление на качеството. Изд. "Асеневци". София 2007.
3. Марияна Кузманова. Интегрирана система за подобрения в бизнес организацията. Доклад на УНСС.
4. www.basaga.org
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.