Управление на качеството в храненето и туризма


Категория на документа: Други


Качество на храната

Качество на обслужване

Обстановка

Благодарим Ви за отделеното време!

Втората анкетна карта беше адресирана към персонала. Целта е да установим квалификацията, мотивацията и оценката на работещите в хотела да извършват професионално задълженията си по предоставянето на туристическата услуга:

Анкетна карта №2

За ръководството на нашата фирма качеството на предлаганите услуги и обслужване в обекта са приоритет и бихме желали да разберем Вашето мнение. Във връзка с това сме разработили следните въпроси:
1. Как определяте качеството на предлаганите услуги в хотела?

o Много добро
o Добро
o Не мога да преценя
o Лошо
o Много лошо

2. Моля дайте Вашето мнение за следните критерии:

2.1
Критерии
ДА
НЕ
Имате ли регламентирано работно време?


Участвали ли сте в тиймбилдинг?


Работите ли в екип?


Има ли връзка между отделните звена?

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството в храненето и туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.