Управление на качеството в храненето и туризма


Категория на документа: Други


o Над 3г

6. Колко чужди езика владеете и кои са те?

□ Един □ Два □ Повече

o Английски
o Немски
o Френски
o Руски
o Други........................

7. Какво е нивото на стрес на работното ви място?

o Ниско
o Средно
o Високо

8. Образование :

□ Начално □ Средно □ Висше □ Втора диплома
Благодарим Ви за отделеното време !

7. Анализ на качеството на обслужване и качеството на предлагания туристически продукт в обекта

В анкетното проучване участваха десет посетители и осем лица от персонала.
По анкетна карта 1 получихме следните отговори:

По анкетна карта № 2 получихме следните отговори.

Анкетираните посетители на хотела са научили за него основно от познати или чрез реклама. Това показва, че не е разработена системата за посредничество с туроператорски агенции и не са използвани ефективно възможностите, които предоставя Интернет. Резервациите се извършват основно чрез обаждане по телефона, ел. поща или директно в хотела.

Целта на посещението при половината анкетирани е бизнес, а 30% са посочили друго като отговор. Болшинството респонденти са доволни от посрещането и бързината на обслужването при настаняване. Не са срещнали проблеми по време на престоя си, а за евентуални такива са знаели към кого да се обърнат. Потвърждение за удовлетвореността е фактът, че 80% заявяват готовност отново да отседнат в хотела.

Приблизително половината отчитат състоянието на стаята, чистотата и услугите по хигиената като задоволителни. Също толкова са доволни от цялостния си престой в хотела.

Разглеждайки услугите, предоставени в ресторанта, 80% са доволни от качеството на предлаганата храна и обстановката, а от обслужването- 60%.

Лоби барът е по-малко посещаван и затова без мнение са по- голямата част от анкетираните. Като причина за ниската посещаемост определят високите цени и ограничението за тютюнопушене. От посетилите го всички са доволни от обстановката и обслужването.

По втората анкетна карта взеха участие служители без ръководни функции- камериерки и рецепционисти. Преобладават анкетирани със средно образование и на възраст между 18 и 25 години. Времето през което работят в хотела е 50% между 1 и 3 год., 38% са под една год. и едва 12% над 3 години. Прави впечатление, че екипът е от млади хора с относително кратък трудов стаж във фирмата. Въпреки това служителите са добре образовани, 100 % владеят чужд език, а 25%- два.

Служителите единодушно смятат, че предлагат качествен туристически продукт. Болшинството (88%) смятат, че работят в екип и за преобладаващата част съществува добра връзка и комуникация между отделните звена. Нивото на стрес оценяват като средно.

Близо 90% са доволни от работата си, смятат че малкото възникнали проблеми се решават бързо. По-голямата част оценяват маркетинга на фирмата като добър и оценяват като ефективна работата на Управителя, рецепцията и камериерките. Като по-малко ефективни оценяват служителите в ресторанта- готвач, бармани и сервитьори.

Служителите споделиха също, че в организационна структура на хотела рецепцията играе роля на свързващо звено между хотелската и ресторантска част. Текучеството на персонал в ресторанта е по- голямо, което те обясняват с по-високото ниво на стрес, възникващ при обслужването на два потока клиенти- гости на хотела и външни посетители. Неудобство за гостите на хотела е липсата на топла връзка между ресторанта и хотела
5. Заключение:

Основната част от посетителите на хотел "Хеброс" са удовлетворени от престоя си като цяло и предоставените им туристически услуги. Той е предпочитан при отсядане по бизнес дела и туристически посещения от чужди туристи, предвид локацията си и това че се намира в резервата "Стария Пловдив".
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството в храненето и туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.