Управление на качеството в храненето и туризма


Категория на документа: Други


В хотела са създадени условия за конгресен туризъм. Би могло да се потърсят възможности за сключване на договори за осигуряване на престоя на служители на фирми с обекти в Пловдив и страната по време на техни обучения, семинари и командировки. Такова решение ще донесе ползи и за двете страни. Хотелът ще има постоянна заетост, независеща от обичайната сезонност за бранша и сравнително предвидим поток от клиенти. За ползващите услугите такъв договор би спестил време за проучване и осъществяване на резервациите, предвиждане на разходите и удобство при настаняване.

Добре е да се развиват и други комуникационни канали за привличане на гости, напр. Туроператорски агенции. Може да се разработи предоставянето на пакет от комплексни услуги при конкретни мероприятия.

Персоналът като цяло е млад и с неголям професионален опит. Но е добре мотивиран и допринася за превръщането на голяма част от посетителите в лоялни клиенти.

6. Използвана литература:
Рибов М., Туризмът в ерата на качеството, 2004
www.hebros-hotel.com

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството в храненето и туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.