Управление на лихвения риск в банката


Категория на документа: Други


Гап мениджмънт - метод, оценяващ влиянието на лихвените проценти върху лихвените приходи на банката и даващ схема за управление на активите и пасивите при известно движение на лихвените проценти. Изменението на всички лихвени плащания се характеризира с лихвения марж и спред.
Лихвения марж - това е разлика между получените лихви и изплатените лихви. Спред се разбира като разлика между средните лихвени проценти по активите и по пасивите.
Дюрацията - представлява претеглен по текущите стойност срок на погасяване, отчитащ времевия график на всички постъпления по активите и по пасивите. В действителност измерва средно време, необходимо за възстановаване, възвръщане на инвестираните средства.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на лихвения риск в банката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.