Управление на пританищата в Италия


Категория на документа: Други


ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"
КАТЕДРА "ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА"
КУРСОВА РАБОТА
по дисциплината "Организация и управление на пристанищните процеси"

Разработил: Проверил:
.......................................................... /ас. ....................../
Специалност "ТУФП"
Фак. № .................., класно отделение ......

Варна
2014
Управление на пристанищата в Италия

В тежките условия за бизнес, породени от световната финансова криза, необходимостта от завоюване на трайно конкурентно предимство от компании, работещи в сферата на пристанищните услуги е задължителна за тяхното оцеляване. Разработването и поддържането на мощни бизнес системи за цялостно управление на процесите в големите компании е предпоставка, както за подобряване на предлаганите от тях услуги, повишаване на качеството, бързина на действието и пр., така и за подобряване на три от най-важните показатели за всяка една компания, а именно - околна среда, стратегия и структура на пристанището, с цел да се оптимизира текущото състояние на дейността им в Италия.

Италия е типична морска страна - около 80% от границите й са морски. На запад граничи с Лигурско и Тиренско море (съставни части на Средиземно море), на югоизток - с Йонийско, а на изток бреговете й се мият от Адриатическо море. Морският флот разполага с корабен тонаж от 9 млн. т. Чрез него се осъществяват 90% от външнотърговските превози. Най-големи пристанища са Генуа (второ в Средиземно море след Марсилия), Неапол, Триест, Таранто. Според италианското законодателство (84/94 от 28 януари, 1994) те са разделени в няколко категории и класове:

1) Категория I включва пристанища за военната отбрана и сигурност на нацията;

2) Категория II включва търговски пристанища, които, от своя страна, са разделени в три класа:

- клас I (пристанища на международното икономическо значение);

- клас II (пристанища на национално икономическо значение);

- клас III (пристанища на регионално и междурегионално икономическо значение ).

Същият този закон определя популярността на някои пристанища, които принадлежат към един от първите два класа от категория II. Първоначално е имало 18 пристанища но този брой нараства до 24. Следвайки указите на президента на републиката, към параграф 8 на чл. 6 от споменатия по - горе закон, други пристанищни власти биха могли да бъдат учредени ако се увеличи обема на трафика на стоки не по - малко от 3мил. тона годишно, или 200 000 TEUs, в продължение на три години. Таблица 1 показва последното развитие на стоки и контейнер транспорт в главните италианските пристанища .

Изхождайки от данните на Националната пристанищна мрежа могат да се обособят три големи географски области, които имат различни функции и предназначения:

- Северна Адриатическа на север;

- Тиренска на северозапад;

- Южна.

Таблица 1: Стоки и контейнерен транспорт в големите италианските пристанища (2000-2003 г.) в млн. тона

2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
Ancona
11.15
13.72Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на пританищата в Италия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.