Управление на разходите във фирма


Категория на документа: Други(641833,8*16%)+641833,8=744527,2
-Фирмата предвижда инвестиции,чрез които да увеличи активите си с 3%
Компанията смята да инвестира средства в ново оборудване за да може по този начин да подобри качеството на продукцията си чрез което да привлече повече клиенти.
(53,4*3%)+53,4=55
-Предвижда буфер който да осигури спокойствие при неочаквани колебания в икономиката, в размер на 6%.
8. Финансов резултат.
РАЗХОДИ
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6. ОБЩО РАЗХОДИ
54
379
356
860
1374
627926
Общо приходи
79
436
377
870
1457
641834
финансов резултат
25
57
21
10
83
13908


Прогнозата за разходите за 2013г. е реалистичен, защото въпреки увеличението на приходите от дейностите на предприятието, то има и сериозно увеличение и на разходите, без промяна на пазарната цена. Независимо от по голямото количество на продадената продукция за разлика от предходните години, то финансовия резултат за 2013г. е по висок от тази за 2012г.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на разходите във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.