Управление на разходите във фирма


Категория на документа: Други


1)Намаление на запасите от продукция - От направения анализ се вижда,че запасите от продукция са нулеви.Икономически оптималните количества за допълване на запасите клонят към единични бройки, защото подготовката на производството и разходите по поръчката са намалени до незначителни нива. Там където има възможност за икономии при купуване на по-големи количества, се използват ограничен брой доставчици, намиращи се в близост до купувача. При това информацията от купувача се подава на доставчиците, така че те да могат да предвидят необходимостите и в резултат да намалят времето и неопределеността на доставката. Всеки от доставчиците представя по няколко варианта за доставките тип on-time (навременни).
2)Разходи за материали - От направения анализ се вижда,че разходите за материали се увеличават.Това се дължи на по-голямото количество закупени материали, тъй като и относителният дял също нараства.
3)Разходи за персонала - в следствие на увеличеното пазарно търсене на продукцията в фирмата ръководителите решават да наемат повече персонал, за да насмогват на увеличените поръчки на клиентите. Именно поради това се увеличава и разходите за персонала.
4)Разходи за амортизация и обезценка - От направения анализ се вижда че разходите за амортизация и обезценка се увеличават.Това се дължи на увеличението на продажбите и произвежданото количество продукция и изхабяването на машините.
5)Други разходи - Аналогично на останалите разходите,те също се увеличават.
4. Анализ на структурата на разходите по години.
( Таблица 2)
РАЗХОДИ
2008
2009
2010
2011
2012
1.НАМАЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ПРОДУКЦИЯ
26
0
0
0
0
ИНДЕКСНА СТРУКТУРА
48
0
0
0
0
2.РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
21
172
179
436
625
ИНДЕКСНА СТРУКТУРА
39
45
50
51
45
3. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА
7
65
64
207
378
ИНДЕКСНА СТРУКТУРА
13
17
18
24
28
4. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ И ОБЕЗЦЕНКА
2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на разходите във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.