Управление на разходите във фирма


Категория на документа: Други


18
24
34
43
ИНДЕКСНА СТРУКТУРА
4
5
7
4
3
5. ДРУГИ РАЗХОДИ
24
124
89
183
338
ИНДЕКСНА СТРУКТУРА
44
33
25
21
25
6. ОБЩО РАЗХОДИ 80 379 356 860 1384

Всяка година се увеличават разходите за производство, както и приходите от дейности.Това се получава в резултат от увеличеното производтсво на предприятието. Увеличаването на производството налага и употребата на повече суровини и материали, трудопоглъщаемостта е висока, което означава, че дейността е ресурсоемка.
5.Анализ на ефективността на разходите.
В условията на преход към пазарна икономика проблемът за рентабилността, т.е. за състоятелността, придобива още по-голяма актуалност. Това е така, защото рентабилността е основен показател, наричан показател №1 в икономическата дейност на всяко предприятие. Посредством рентабилността се изразява ефективността от работата на предприятието, определена на базата на неговия фин. резултат. Рентабилността изразява цената, с която е получена печалбата, което най-често става като се съпоставят резултатите от стопанската дейност с осъществените за тази дейност разходи. Или рентабилността изразява най-често отношението ефект/разходи.
Коефицент на рентабилност на разходите

РАЗХОДИ
2008
2009
2010
2011
2012
1.НАМАЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ПРОДУКЦИЯ
26
0
0
0
0
ПОСТОЯННА БАЗА

0
0
0
0
ВЕРИЖНА БАЗА

0
0Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на разходите във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.