Управление на рикса


Категория на документа: ДругиI. Изходни данни за предприятието

1. История

Историята на "Загорка" АД започва през 1902 година, с построяването на пивоварната в град Стара Загора. През 1956 година се полагат основите на настоящата пивоварна. През 1995 година в Старозагорския окръжен съд е регистрирано акционерно дружество "Загорка". За 10 години усърден труд, "Загорка" АД става лидер на пазара за производство и бутилиране на пиво. През 1998 година "Загорка" АД става първото предприятие от сектора на хранително-вкусовата промишленост и питейна индустрия и първата пивоварна компания от Централна и Източна Европа, сертифицирана по международния стандарт ISO 9002.

2. Форма на регистрация

"Загорка" АД, гр. Стара Загора е акционерно дружество по Смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице според българското законодателство. Дружеството е вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на просветата, с ЕИК по БУЛСТАТ: 123025273. Страната на регистрация на Дружеството: България. Седалище и управление на Дружеството е България, област Стара Загора, Община Стара Загора, град Стара Загора, 6000, улица "Хан Аспарух" № 41.

Дружеството е част от Групата Хайнекен. Компания-майка на дружеството е Брюмастерс Холдинг Лимитид, което е изцяло притежание на Брюинвест. От своя страна Брюмастерс е съвместно притежавано от Брау Юнион Интернешънъл и Кока Кола Хеленик, Брау Юнион Интернешънъл е изцяло притежавано дъщерно дружество на Хайнекен Интернешънъл.

Към 31.12.2013 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:
• Брюмастерс Холдинг Лимитид 98.86%
• Индивидуални акционери и юридически лица 1.14%

"Загорка" АД има едностепенна система на управление със Състав на директорите (СД), съставен от 6 човека:

Председател на Съвета на директорите:
• Николай Емилов Младенов

Съвет на директорите
• Николаос Георгиос Мамулис
• Лукас Димитриос Комис
• Лорензо Помини
• Николай Емилов Младенов
• Димитър Алексиев Димитров

3. Предмет на дейност

Основен предмет на дейност на дружеството е производство, бутилиране, дистрибуция, маркетинг и търговия в страната и чужбина на бутилирано и наливно пиво.
4. Продуктова гама

* Zagorka - бутилка: 0,5л, 0,33л; кен: 0,5л, 0,33л; PET: 1л, 2л; както и наливна;
* Ариана - бутилка: 0,5л; кен: 0,5л; PET: 1л, 2л; както и наливна;
* Heineken - бутилка: 0,5л, 0,33л; кен: 0,5л, 0,33л.
* Amstel - бутилка: 0,5л; кен: 0,5л; PET: 1л;
* Dasperados - бутилка: 0,33л;
* Stolichno Bock - кен: 0,5л; както и наливно;
* Stolichno Weiss - бутилка: 0,5л; кен: 20 л.
* Kaiser - кен: 0,5 л;
* Starobrno - наливно.

5. Капиталът на дружеството

Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2 711 720 лева. Разпределено е в обикновени поименни акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Към датата на регистрация на дружеството са записани всички акции и действително е внесен целия размер на капитала.

6. Качеството на услугите

Качеството и безопасността на продуктите е от първостепенна важност за "Загорка" АД, именно те са в основата на доверието между клиентите и компанията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на рикса 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.