Управление на риска във фирма


Категория на документа: ДругиУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "Национална и регионална сигурност""

ДИПЛОМНА РАБОТА
по дисциплината "Управление на риска"
специалност "Корпоративна сигурност"
на тема:

Управление на риска във фирма

"ISG-Technology LTD"

Изготвил: Ръководител:

Николай Стефков Иванов Доц.д-р Цветан Цветков
фак.№ 1090018

София 2013
Съдържание

Увод 1
1. Обект на изследването. 2
1.1. Кратко представяне на фирма "ISG Technology" Ltd 2
1.2. Основни предлагани услуги и продукти 3
1.3. Брой перснол и организационна структура 3
2. План за управление на риска в "ISG Technology" Ltd 4
2.1. Отношение към риска на заинтересованите лица 4
2.2. Политика за управление на риска 5
2.3. Организация за управление на риска 6
2.4. Методи използвани за идентификация на рисковите събития 7
2.5. Рискови области и събития 7
3. Анализ на риска 8
3.1. Оценка на негативния ефект 10
3.2.Подреждане на рисковите събития по приоритет 10
4. Действия по справяне с риск 11
5. Наблюдение(мониторинг) на риска 14
6. Преразглеждане плана за управление на риска 16
Заключение 16

Увод

Управлението на риска е дял от стопанското управление, който се занимава с оценка и управление на рисковете на една стопанска организация. Управлението на риска е непрекъснат процес по определяне, оценяване и наблюдение на различните видове рискове, които могат да повлияят върху постигането на стратегическите и оперативните цели в една организация и съответно въвеждането на необходимите контролни дейности за ограничаване на тяхното въздействие до едно нормално равнище.

Успешното управление на рисковете във всяка организация е от решаващо значение за успеха на дейността й в пазарна среда и е неизменна част от нейното стратегическо управление. Средата в, която оперира организацията постоянно се променя - понякога бързо, понякога бавно и съответно и потребностите на клиентите, които са част от средата, сa понякога част от тази промяна. Именно затова е от изключително важно значение анализа и мониторинга на тези промени и рисковете произтичащи от тях, за да бъде осигурено успешното развитие на организацията. Да се управлява рискът означава на практика да се управлява стопанската организация: планиране, организиране, насочване и контролиране на системите и ресурсите на стопанската единица, с цел да се постигнат поставените цели. Управлението на риска трябва да дойде отвътре и да бъде насочено към промяна в стопанската организация и нейната реакция към промените в средата.

1. Обект на изследването.
1.1. Кратко представяне на фирма "ISG - Technology" LTD

Фирма "ISG Technology" LTD е основана преди повече от 30 г. като дружество с ограничена отговорност със седалище гр. Егам, Великобритания. Дружеството се създава за неопределен срок и се ръководи от един собственик с помощта на изпълнителени директори и директори на основните департаменти във фирмата. Фирмата оперира главно на територията на Великобритания и Ирландия, като е оутсорснала(изнесла) част от поддържащата дейност на фирмата, като счетоводство, маркетинг, IT хелпдеск и техническа подръжка и административни отдели работещи върху различни проекти във Великобритания, в България. Основна дейност на фирмата е осигуряване на 24 часов софтуер и хардуер съпорт на компании от целия свят. Фирмата предлага цялата гама продукти, необходими за изграждането на висококачествена и надежда структурна кабелна система и решения за адаптация на работното място за данни и електричество. В основата на дейността на фирмата е дистрибуцията и инсталацията на пасивни компоненти, медни и оптични кабели за нуждите на WAN, MAN и LAN комуникационни мрежи. Към настоящия момент, компанията работи по стандартите на ISO 20000, разполага с постоянни складови бази в различните си клонове в Англия (Лондон, Манчестър, Бирмингам и Гласгоу) и висококвалифицирани специалисти за гъвкавост на решенията и адекватна техническа поддръжка.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на риска във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.