Управление на система от винтови компресори


Категория на документа: Други


Тема: Управление на система от винтови компресори

Съдържание
Увод 4
Цели и Задачи ............................................................................. 5
Глава 1. Литературна и патентна справка 6
1.1. Какво представлява компресора? 6
1.2. Видове компресори 6
1.3. Изисквания към управлението на системата от компресори 21
Глава 2. Описание на обекта за управление 23
2.1. Технологичен процес 23
2.2. Тип на фабриката, в която ще бъде внедрена системата 25
Глава 3. Методи за управлението на компресорите 27

3.1. Методи за регулиране производителността на компресорите 27

3.2. Определяне метода за управление на системата от компресори................................................................................. 29

3.3. Описание на компресорите включени в системата 32

3.4. Общо представяне на програмируемите логически контролери........... 40
Глава 4. Проектиране и изграждане управлението на система от компресори ............................................................................... 43

4.1. Избор на програмируем контролер .................................... 43

4.2. Програмна среда .............................................................. 47

4.3. Принципна схема и описание на работата на системата ..... 51

4.4. Опериране със системата ................................................ 53
Заключение 63
Използвана литература 64
Приложение 1 ............................................................................ 65

Увод

Откакто съществува човечеството, то се стреми към развитие и нови върхови постижения. Ние живеем в един динамичен свят, изграден от модерни технологии, които непрекъснато се развиват.

В днешно време вниманието на повечето организации е насочено към изчерпването на енергийните ресурси на нашата планета и начините да ги съхраним възможно най-дълго. С цел намаляването на енергийните загуби в съвременната промишленост се прилагат най-различни методи на модернизация. В строителството например, се използват топлоизолационни материали с цел намаляване топлообмена между затворените помещения и околната среда, с което се пести от енергията за отопление. В машиностроенето се разработват все по-ефективни системи.

За да могат производителите да задоволят нуждите на пазара и да бъдат конкурентни трябва да имат висока производителност и качество, което се постига с модернизиране на оборудването, но не на последно място е и цената на изделието, което предлагат на пазара.

За да се постигне конкурентна цена, производителите трябва много точно да прецизират разходите при производството и да ги сведът до минимум, но без това да се отразава на качеството.

Сгъстеният въздух е важен източник на енергия в промишлеността. Той е четвъртият основен ресурс, наред с електричеството, водата и природния газ, който се използва в почти всички индустриални предприятия - от малки цехове и сервизи до огромни пречиствателни станции за отпадни води, в нефтопреработвателни, циментови, химически, рудодобивни и металургични предприятия. Системите за сгъстен въздух покриват много широк мощностен диапазон: от няколко kW до над 40 000 kW. Не са едно и две предприятията, в които компресорите консумират повече електроенергия отколкото всеки друг тип оборудване. Изследвания на организации, специализирани в извършване на услуги в областта на енергийната ефективност, показват, че за производството на сгъстен въздух се консумира около 20% от общото количество електроенергия за промишлени нужди.

Едно общо управление на цялата система от компресори в едно предприятие и координирането на тяхната работата би довело до сериозно намаляване на разходите за електроенергия, консумирана от компресорната система, и увеличаване живота на компресорите.

Цел на дипломната работа: Проектиране, програмиране и изграждане на система за управление на каскада от компресори.

Основни задачи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на система от винтови компресори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.