Упвавление на риска


Категория на документа: Други


Продажби на кредит
Дебиторски вземания

5. Обръщааемост на запасите
Себестойност на реализираната продукция
Запаси
ІІІ. Привлечени средства
1. Отношение на задълженията спрямо активите
Обща сума на задълженията
Обща сума на активите

2. Отношение на задълженията към собствения капитал
Обща сума на задълженията
Основен капитал

3. Степен на покритие на фиксираните плащания
Доход преди изплащане на фиксираните плащания
Фиксирани плащания
ІV. Рентабилност
1. Операционна рентабилност
Доход преди изплащането на лихви и данъци
Сума на материалните активи

2. Рентабилност спрямо продажбите
Чиста печалба
Чиста сума на продажбите

3. Рентабилност на активите
Чиста печалба
Обща сума на активите

4. Норма на печалба на една обикновена акция
Чиста печалба минус дивидентите на приви-легированите акции
Количество обикновени акции

В различните литературни източници се дават различни по брой и обхват показатели.
І. За Анализ на инвестициите (тук няма да ги привеждаме)
ІІ. За Финансов анализ:
- Собствена капиталова квота =
Собствен капитал х 100
Общ капитал

- Степен на покритие А =
Собствен капитал х 100
Основен капитал

- Степен на покритие В =
(Собствен капитал + дълго-
срочно вложен чужд капитал) х 100 Основен капитал

- Работен капитал (сума) =Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упвавление на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.