Упвавление на риска


Категория на документа: Други

Блок 6Блок 9

Блок 11

Блок 10
Блок 12

Блок 13
Фигура 1.6. Система за комплексен финансово-стопански анализ (пообектен подход)

Блок 1 -
Инвестиционен анализ и предварителна оценка на стратегия и тактиката на предприятието;
Блок 2 -
Анализ на организационно-техническото равнище на инвестиционната‚ производствената‚ търговската и финансова дейност на предприятието;
Блок 3 -
Анализ на обема‚ структурата и качеството на продукцията‚ услугите и основната дейност на предприятието във връзка с финансовите резултати;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упвавление на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.