Уравление на кризи


Категория на документа: Други


 УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ
От книгата на Ричард Люки Harvard Business Essentials

КОМЕНТАР

Кризата по своята същност е внезапна или постепенно настъпваща промяна, която поражда проблеми и се изисква незабавна реакция за тяхното разрешаване.В противен случай може да има неблагоприятни последици.

Криза може да настъпи във всяка организация ,независимо от това, дали нейните ръководители си дават сметка, или не и дали осъзнават сериозността на ситуацията.

Особено негативно тези последици се отразяват,ако такава криза е настъпила в областта на бизнеса или е задълбочена политическа криза.

При кризата в бизнеса проблемите рефлектират не само върху репутацията на фирмата и служителите,но може да бъде съсипан и целия бизнес като цяло.

В момента в нашата страна сме свидетели на зараждаща се политическа криза,рисковете от която могат да се овладеят само с разумни действия на лидерите на политическите партии и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

Съществуват кризи от природни явления, от умишлени и вредни постъпки на даден служител на работното място и още от много други източници,но независимо какъв е нейният произход, като основна роля за овладяването има мениджърът на дадената организация.

Всеки лидер (от този на голяма компания , до лидерът на малък отдел), трябва да е наясно и винаги да е нащрек,че се намира в непрекъснато състояние на преодоляване на криза.

Лидерът трябва да направи оценка на риска,който може да предизвика настъпващата криза и да се опита да я избегне по всякакъв начин.

Добрият мениджър предварително трябва да създаде планове,с които да предприеме мерки срещу една евентуално настъпила криза.Така с тези предварително разработени планове той създава по-голяма вероятност в ръководената от него организация кризата да бъде преодоляна по-бързо и с по-малки последици.

Много важно е лидерът да има вътрешен инстинкт и подготовка за такива трудни ситуации. Той трябва да разпознава възможните причини за настъпване на кризата и непрекъснато да наблюдава тяхното развитие,за да прецени,кои звена са рискови и по -проблемни и да насочи вниманието на своя екип именно към тях.

След като мениджърът и неговия одит са се запознали с рисковете,които могат да доведат до кризисна ситуация,трябва да се изготви програма,чрез която системно да се предпазват от нея.

Прави се списък,в който се изреждат опасностите и се привличат хора за консултации и обсъждане какво би могло да се направи,за да не се допусне настъпване на кризата и за да се предпазят от някои рискове водещи до такава.

Има ранни предупредителни знаци,които добрият лидер трябва да познава и винаги да е нащрек да не ги срещне в своя бизнес,защото има неписано правило,че големите кризи винаги започват от нещо дребно.
Някои от тези правила са следните:

- прекалено бързо постигнат успех на фирмата

-служител с много по - висок стандарт на живот в сравнение с доходите,които получава

-когато се пренебрегват малки,но съществени детайли и стандарти по време на работа

- не подходящо избрани членове на управителните съвети на организацията

Винаги ръководителят трябва да е наясно,че го дебне вероятност за настъпване на някаква криза и за това той и неговият екип не трябва да пренебрегват предупредителните знаци,защото много често в резултат на закъснели управленски действия те сами могат да доведат до причиняване на такава.

Когато се правят планове за евентуалната криза,то с тях тя не може да се предотврати ако вече е настъпила,но до голяма степен с един разработен и ефективен план за действие се предотвратяват негативните последици от нея и по-бързо се възстановява нормалното състояние на фирмата,организацията или компанията.

За да бъде един такъв план полезен, всеки мениджър трябва да следва някои от следните стъпки:
- Сформиране на екип
- Да се отчете какъв е обхвата на проблема
- Да се разработи план за справяне със ситуацията
- Планът да се изпробва предварително
- При действително настъпила криза,създаденият вече план трябва да се актуализира според ситуацията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Уравление на кризи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.