Уравление на кризи


Категория на документа: Други


Не бива веднага да се вярва на този информационен вакуум.

Представителите на компанията изпаднала в криза,които са натоварени със задачата да съобщят за настъпилата криза трябва да съобщят всички лоши новини наведнъж.

По добре е заинтересованите хора да преживеят стреса и чуят всички лоши новини наведнъж,отколкото това да им се причинява многократно.

След като така или иначе в дадена компания е настъпила дадена криза,то за да стане по-бързо овладяването и от съществено значение са правилата,които бяха описани по-горе в моя коментар.

Ако мениджърите са се придържали към правилата ,то кризата ще бъде по-бързо разрешена.

Много е важно за нейното овладяване да се действа бързо,защото ако се забавят действията на хората,може да останат негативни отпечатъци върху образа на компанията,а също и в съзнанието на хората.

Тази компания вече няма да има същият авторитет и положително отношение сред хората.

Забавените действия след приключването на една криза,също може да наруши ефективността на бизнеса.

Доставчиците и клиентите може да се в готовност да се отдръпнат от компанията при тази ситуация.

Ще нарастват пропуските в работата на работниците и служителите,което води до напрежение в компанията.

Ето защо трябва след всяка овладяна криза да се действа бързо за отстраняване на последиците от нея.

Всички тези проблеми в една компания водят до неминуем стрес и напрежение на хората,които са включени в екипа.

Темпът е много бърз,а цената е висока- трябва да се спаси компанията,колегите,самият мениджър.

Ролята на мениджъра е решаваща през целия период докато съществува проблема във фирмата,за това той трябва през цялото време докато трае овладяването на кризата да документира всички предприети под негово ръководство действия и решения.

Тази документация е важна от една страна за в бъдеще като летопис за фирмата,от който могат да се черпят поуки,но също така ,ако се наложи може да послужи и при евентуално възникнали съдебни спорове по различни проблеми.

Много важно правило за всеки лидер ,когато в неговата компания е възникнала криза е да не търси конкретния виновник за нея,защото точно в този момент тази отрицателна енергия,която се изразходва пречи да се разрешат съществуващите проблеми.Вместо това трябва да се създаде атмосфера да се направи това,което в момента е необходимо,за да се преодолее кризата,а на по-късен етап лидерът да се занимае с вината.

Не е лека задачата на лидера по време на овладяване на криза в поверената му организация.Няма значение колко е голяма компанията,която ръководи,а какъв е проблема и да се открие по възможно най-бързият начин.

Винаги има слухове,мълви,странична информация,които лидерът трябва умело да отсее и да достигне до точната информация.

След като е установил каква е истината лидерът трябва да започне да действа.

Той трябва да покаже,че е поел отговорност и работи за нормализирането на обстановката.

Трябва да следи внимателно каква е обстановката,да започне да действа позитивно като пренебрегне всякакъв страх.

Винаги да се интересува от приоритетите на компанията и да е сигурен,че хората,които работят там са в безопасност.

Лидерът на дадена компания не трябва да реагира на онова,което не би могъл да промени.Трябва да преценява само онова,което е под негов контрол.

Не е грешно когато е необходимо да бъдат нарушени някои правила,тъй като обикновено ,когато се създават правила,бюджети и политики те не са предвидени да действат по време на криза.

Непременно трябва да се обединяват усилията на хората за екипни действия.Когато хората са ангажирани с нещо полезно се намалява напрежението,намалява се страха,това спомага за решаване на кризата.

Хората имат чувството,чеса част от решението на проблема и че те са онези,които подобряват нещата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Уравление на кризи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.