Усилвателни схеми


Категория на документа: Други
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ,,ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Факултет по физика и инженерни технологии

Катедра ,, ЕКИТ "

КУРСОВА РАБОТА

Основи на технологията и инженерното проектиране

Вариант № 4

1. УСИЛВАТЕЛНА СХЕМА:

Схемата предствлява двустъпален усилвател. На първото стъпало N - канален полеви транзистор, а на второто биполярен транзистор, свързан в схема с общ колектор (емитерен повторител).Има отрицателна обратна връзка по напрежение. Схемата усилва по ток и по мощност. Областта, в която усилва е от 812 Hz до 20.4 MHz

Амплитудно - честотна характеристика:

Фазовочестотна характеристика:

Коефициент на усилване по ток в децибели: Ki = 88.172 dB.

Входно съпротивление:

Изходно съпротивление:

Коефициент на усилване по мощност в децибели:Kp = 86.317 dB.

Шумов анализ:

Временен анализ с включен източник на правоъгълни импулси /VPULSE/.

Изходното напрежение V(7) във функция от времето:

Време на нарастване на предния фронт:

Време на спадане на задния фронт:

2. Активен филтър с операционен усилвател:

Това е заграждащ филтър с много тясна лента на пропускане от 354.649 Hz до 445.387 Hz . Изграден е от операционен усилвател. Активните филтри с операционни усилватели се използват в честотна област до 1MHz. Филтърът е от 2 ред, т.е. в схемата има две RC вериги.

Коефициент на предаване в лентата на пропускане:

Стръмностата при спад е 6.3091 децибела/декада.

Стръмност при нарастване:

3. Генераторна схемаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Усилвателни схеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.