Установяване теглото на пратките. Етикетиране и маркиране на пратките. Пломбиране на превозни средства.


Категория на документа: Други


- етикети за опасни товари.

- Технически етикети са тези, които се поставят от техническите служби и дават указания за техническото състояние на вагона .Те са следните:

- вагонът да не се включва в съставът на редовните влакове;

- за ревизия;

- вагонът да не се товари;

- вагонът е годен за износ и др.

Различни примери за специални обозначения :

Опасност от Клас 1, Взривни вещества и предмети.

Подкласове 1.1, 1.2 и 1.3.Условен знак (експлодираща бомба): черен на оранжев фон; цифра "Г в долния ъгъл

(№ 1.4) (№ 1.5) (№ 1.6)
Подклас 1.4 Подклас 1.5 Подклас 1.6

Черни цифри на оранжев фон. Височината им трябва да бъде около 30 тт, дебелината - около 5 тш (за етикет с размери 100 тт х 100 тт); цифра "1" в долния ъгъл
** Указание за подкласа: да се остави в бяло, ако взривните свойства представляват вторичен риск
* Указание за групата на съвместимост: да се остави в бяло, ако взривните свойства представляват вторичен риск

Опасност от Клас 3, Запалими течности

(№2.3 ) Токсични газове. Условен знак ( череп с кръстосани кости : черен на бял фон , цифра 2 в долния ъгъл )

Опасност от Клас 5.1, Окисляващи вещества

(№5.1 )Условен знак (пламък над кръг): черен на жълт фон; цифри "5.1" в долния ъгъл

Опасаност от Клас 5.2, Органични пероксиди

(№5.2) Условен знак (пламък над кръг): черен на жълт фон; цифри "5.2" в долния ъгъл

III. Пломбиране на превозните средства

Пломбата е особен контролен знак от метал, който дава указание за цялостта и изправността на пратката и служи за нейното символично предаване и приемане.

Предназначението и е да предпазва превозните средства от посегателство по време на неговото движение и служи за разграничаване на отговорностите между отделните звена и служби на превозвачите. Поставя се по такъв начин, че без нейното повреждане не е възможно да се отвори пломбираното превозно средство и да се посегне на товара. Изправната пломба е белег за изправна пратка, а неизправната е указание за извършено посегателство върху съдържанието на пратката. Пломбата е "безсилен пазач" на товара, който не може да предотврати посегателството върху него, но свидетелствува за неговото извършване. Предаването и приемането на пломбираните превозни средства с изправни пломби се извършва символично, т.е. без да се проверява количеството и вида на товара, което значително улеснява този процес.

Пломбирането на превозните средства се осъществява от служителите на превозвача в присъствието на изпращача. По този начин се гарантира, че ако превозното средство пристигне в крайния получаващ пункт и се предаде на получателя с изправна пломба, товарът е превозен, като е запазено неговото количество. А това е основното задължевие на превозвачите - да превозят и да предадат товара на получателя в количеството и качеството, в което са го приели от изпращача.

В зависимост от метала, от който са направени, пломбите могат да бъдат:

- оловни - те са най практични и най- трайни;

- тенекиени ;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Установяване теглото на пратките. Етикетиране и маркиране на пратките. Пломбиране на превозни средства. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.