Установяване теглото на пратките. Етикетиране и маркиране на пратките. Пломбиране на превозни средства.


Категория на документа: Други


- бакелитови и т.н.

Поставят се с помощта на канап или тел, като със специални пломбажни клещи се оттисват наименованието на отправния пункт и датата на нейното поставяне.

Пломбите са следните видове:

- служебни пломби - поставят се от служителите на превозвача. В железопътния транспорт тези пломби съдържат буквена серия (А,Б,В, ..), номер, наименование на гарата и нейния код (статистически номер). Тези пломби са ценни образци, водят се на отчет на началника на гарата, не се изхвърлят и на края на месеца се отчитат пред контрола на приходите.

- митнически пломби - поставят се на превозните средства с вносни, износни или транзитни товари, поставени под митнически контрол. Тези пломби се поставят от митническите служители на митницата при обмитяването на товара.

- частни пломби - с тях изпращачът може сам да пломбира пратката, но те нямат доказателствена сила.

При пломбирането на вагоните трябва да се спазва следното:
- преди да се пломбира, вагонът трябва да се прегледа - правилно ли е натоварен, укрепен, обвързан;
- вратите се завързват с арматурно желязо с дебелина 5-6 мм;
- затварят се вратите и през ухото на стената и вратите се прокарва канап или тел,на който се поставя пломбата;
- върху всяка пломба трябва да се оттиснат правилно датата, месецът, гарата и администрацията.
-

Поставените пломби от изпращача и превозвача се вписват в съответните графи на товарителницата, вкл. тяхната серия и пореден номер, и мястото на поставянето им.

Когато в получаващата гара превозвачът предаде на получателя вагон с изправни пломби на изпращача и превозвача или на един от тях, се счита, че съдържанието на вагона е записаното в товарителницата. Изпращачът носи отговорност пред получателя за разликата в тежината или броя на товарните единици.

Когато в получаващата гара се установи, че вагонът е със скъсани пломби или с пломби, които не отговарят на посочените в товарителницата, разтоварването на вагона се извършва в присъствието на превозвача и се съставя констативен протокол за евентуални липси и повреди, установени чрез броене или мерене.

При превоз на пратки в открити вагони изпращачът задължително ги напръсква с варно мляко или друг подходящ разтвор. При ненарушена маркировка в получаващата гара се счита, че съдържанието на вагона е записаното в товарителницата.

Използвана литература:

* Лекции

* Интернет

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Установяване теглото на пратките. Етикетиране и маркиране на пратките. Пломбиране на превозни средства. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.