Усвояване на сценичното пространство – декор, реквизит, сцена


Категория на документа: Други


Тема 9: Усвояване на сценичното пространство - декор,
реквизит, сцена
Сценично пространство

теоретична постановка

В професионалния театър сценографът и режисьорът отговарят за
организацията на сценичното пространство, предлагат многобройни
пространствено-времеви указания. Кукленото изкуство е синтез между
театралното и изобразителното изкуство. Сценичното пространство
представлява приблизително това, което разбираме под театрална сцена.
То се изгражда от самия спектакъл, тук и сега, в резултат на актьорската
игра, на очертанията на жестовете на актьорите. В момента, в който
зрителят прекрачва границата между игра и неигра, излиза от ролята на
зрител и става съучастник на събитията. Театърът като пространство
трябва да съдържа четири компонента - зрителна зала, фоайе, сцена,
служебни помещения.

Сцена може да бъде всяко пространство, което позволява да се
разположат пред него зрители. Кукленият театър не познава ограничения
по отношение на персонажа (хора, предмети, животни, цветя, облаци и др.)
и по отношение мястото на действие - корема на риба, междузвездното
пространство, бобена шушулка, ръкавичка и пр. Отстоянието между
сцената и първия зрителски ред трябва да бъде три метра. Сцената може да
бъде постоянна, сгъваема или портативна. Основните й части са параван,
сценичен отвор, игрална дъска.
Параванът прегражда пространството между сцена и зала.
Височината на паравана се съобразява със средната височина на актьорите,
обикновено за възрастни актьори варира от 1.65 до 1.72 м. Ако в екипа има
ниски актьори, те обуват специални обувки, наречени котурни. Параванът
може да бъде постоянен, преносим, сгъваем. Материята му винаги трябва
да бъде едноцветна (добре е да е тъмна - синя, черна, сива).
Сценичният отвор е мястото, където се появяват и играят куклите.
Тази "фактическа сцена" от гледна точка на зрителя е с размери 1:2
(съотношение височина към ширина).

Игралната дъска (грядка) служи за опорна линия при играта. В
зависимост от пространственото решение на спектакъла тя може да има
различна форма - права, начупена, елипсовидна, "на вълни".

Сценичното пространство (игрален терен) е мястото зад паравана,
където играят актьорите и се разполага декорът.
Страничните платна, спуснати от двете страни на сцената, за да
фиксират различните планове на действие, се наричат кулиси, а
спуснатите отгоре платна - ограничители, се наричат арлекини. Кулисите,
арлекините и завесата, закриваща сценичния отвор, са от едноцветна
материя, а фонът, на който играят куклите, се оформя в светъл, неутрален
цвят (сред ярките цветове куклите се губят).

При конструиране на сцената обезателно се мисли за това, че
сценичният отвор трябва да е в зрителното поле на публиката, независимоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Усвояване на сценичното пространство – декор, реквизит, сцена 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.