Увод в общото езикознание


Категория на документа: Други


KONSTANTIN
PRESLAVSKY
UNIVERSITY
S H U M E N


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"


ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

КУРСОВА РАБОТА

П О

ЕЗИКОЗНАНИЕ

МАЛЪК СПРАВОЧНИК

1. ОБЩО И ЧАСТНО ЕЗИКОЗНАНИЕ
Общо езикознание - занимава с основните
същности и закономерностни черти,които са присъщи на всеки
отделен език.
Частно езикознание - занимава се с даден етноезик или група
етноезици: българистика, германистика, славистика, румънистика и
др.

2. КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ - те са съхранени в голямо количество
писмени текстове и са подробно описани:
- санскрит
- иврит
- старогръцки
- латински
- старобългарски

3. МЕЖДУНАРОДНИ ЕЗИЦИ - етноезици, които по някакъв начин са
излезли извън територията на собствената си езикова общност и са
започнали масово да се употребяват и от членовете на други езикови
общности:
- английски
- немски
- френски
- руски
- испански
- китайски

4. ОТМРЕЛИ, МЪРТВИ, ЖИВИ ЕЗИЦИ
4.1 Отмрели - езици, които в миналото са съществували, но днес не са
запазени:
илирийскиятСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увод в общото езикознание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.