Увод в редактирането


Категория на документа: Други


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив

Курсова работа

по

Увод в редактирането

Изготвил: Проверил: ...................
Специалност:
Курс:
Фак. №:

Редактирането е дейност, при която се регистрират и отстраняват всички стилистични несъвършенства в текста. Под стилистични несъвършенства разбираме отклоненията от нормите в българския език. Важно е да се уточни, че нормите в езика могат да бъдат нарушавани по два начина - съзнателно (умишлено; в художествената литература и в публицистиката с цел постигане на експресивен ефект) или неволно поради непознаване на нормите, поради ниска обща култура и по обективни затруднения.

Тук ще посоча само малка част от възможните нарушения и отклонения от нормите в българския език, причините за тяхната поява и начините за редактирането им.

Пример 1
"Монументът на Вапцаров се завърна на мястото си"
(в-к "Дума", 08 Май 2014, Четвъртък, брой: 102 http://www.duma.bg/node/77054 )
При този пример грешката може би е породена от свръхстарателност на автора, за да привлече вниманието на читателите. Този тип грешка се нарича категориална и е вид алогизъм. Няма как сам самият момумент на Вапцаров да се завърне на мястото си.
Необходимата редакция на посочения пример е плеонастична - допълване на изречението с дума или словосъчетание, което би отстранило грешката, например : "Монументът на Вапцаров бе завърнат на мястото си". Друг вариант е изцяло да се промени заглавието : "Паметникът на Вапцаров бе върнат в центъра на София"

Пример 2
"Славия потъна в Черно море"
( сряда, 4 май 2011, http://slavia.cup.bg/n43-19418-%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8A%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 )
На пръв поглед се разбира, че отборът буквално е потънал в морето. Логично е авторът да е имал предвид, че отборът на Славия е паднал от отбора Черно море. Допуснал е грешка като от пример 1 - категориална грешка от вида алогизми.
Необходимата редакция на посочения пример е тропова - заместване на дума или словосъчетание, което би отстранило грешката. В този случай може да се замени думата "потъна". Така в правилния вариант изречението би изглеждало така: "Славия падна от Черно море"

Пример 3

"Димков вдига жена с парализа и тя ражда на 45"

(08.05.2014 14:33; 24 часа онлайн; http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4071050 )

Тук се открива нередност и нелогичност. Допусната е грешка от типа амфиболия ( от гр. - двусмислица). Грешката е породена от неумесната употреба на многозначната дума - "вдига".

Може да се премахне двусмислицата с тропова редакция - чрез заместване на дума. В случая заглавието би изглеждало разбрано така : "Димков възстановява жена с парализа и тя ражда на 45"

Пример 4
"Пишещата машина получава подарък от благодарно семейство още през 1937 г. лечителят Петър Димков."
(08.05.2014 14:33; 24часа онлайн; http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4071050 )
Грешката допусната в този пример е от типа амфиболия ( от гр. - двусмислица). Двусмислицата е породена от неправилен словоред. От информацията, която ни дава автора се разбира, че пишещата машина получава подарък, което е невъзможно.
Редакцията необходима в този случай е еналогична - чрез разместване на частите на изречението. Възможен правилен вариант на дадения пример е: " Още през 1937 г. лечителят Петър Димков получава подарък от благодарно семейство - пишеща машина."

Пример 5

"Вирус убиец на прага на България... Може да дойде с туристите по празниците"

(в-к "Телеграф", сряда 23 април 2014, 1-ва страница)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увод в редактирането 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.