Увод във философията


Категория на документа: Други


- емпириокритицизъм

- емпирична философия;

- рационална философия;

- позитивна философия;

- прагматична философия;

- екзистенциална философия;

- философия на живота и др.

Диалектиката включва: категории, закони и принципи, които са валидни за цялостната обективна система, наречена битие и за нейните съставни подсистеми - природа, общество, човек.

Категориите са понятия, които отразяват съществени връзки и зависимости от обективния свят. Освен фундаменталните категории битие и съзнание, диалектиката има и следните основни категории: материално - идеално; обективно - субективно; пространство - време - движение; възможност и действителност; необходимост и случайност; исторично - логично; количество - качество.

Законите определят взаимовръзката между отделните категории. В диалектиката основните закони са три:
- закон за единство и борба на противоположностите;
- закон за отрицание на отрицанието;
- закон за преход от количествени към качествени промени.

Основен принцип в диалектиката е принципа на взаимна връзка и зависимост на предметите и явленията от обективната действителност и познанието за нея.

Философските знания имат обобщен и абстрактен характер. Те са съществен елемент от светогледа на човека и дават най-общ ориентир в сложния свят на природата, човешката общност и в света, наречен АЗ. Задължително условие на всяко знание, в това число и на философското е то да бъде истина, а ние, които го използваме да сме убедени в това. Само при тези две условия компасът, наречен философия може да ни посочи най-правилния социален път на нашето жизнено пътешествие.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увод във философията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.