Вградена микропроцесорна система за мониторинг и управление на резонансни инвертори - програмируемо логическо устройство от фамилията Cyclone


Категория на документа: Други


Тема: Програмируемо логическо устройство от фамилията Cyclone

Съдържание
0. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ЗА ПРОГРАМИРУЕМОТО УСТРОЙСТВО 1
1. ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА (ПЛУ) CYCLONE НА ФИРМАТА ALTERA 1
2. ФУНКЦОНАЛНО ОПИСАНИЕ НА ПЛУ ОТ ФАМИЛИЯТА CYCLONE 2
3. БЛОК ЛОГИЧЕСКИ МАТРИЦИ (LAB) 3
4. ЛОГИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ (ЛЕ) НА ФАМИЛИЯТА CYCLONE 5
5. СХЕМИ НА БЛОК LUT И БЛОК REGISTER 7
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ТАКТОВИЯ ГЕНЕРАТОР 7
7. ПОСТРОЯВАНЕ НА ВГРАДЕНА ПАМЕТ, ИЗПОЛЗВАЙКИ БЛОКОВЕТЕ ПАМЕТ НА FPGA CYCLONE 13
8. ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТОВ КОНТРОЛ 16

0. Използвани съкращения за програмируемото устройство от фамилията Cyclone

1. Програмируеми логически устройства (ПЛУ) Cyclone на фирмата Altera

В съответствие с входните дани на заданието за реализация на функционалния генератор ще се използва FPGA на фирмата Altera. Една от найчесто използваните фамилии на FPGA на фирмата Altera е фамилията Cyclone, поради сравнително ниската й цена.

Фамилията програмируеми устройства Cyclone се основава на 0.13-μm технология с захранване 1.5 V , с плътност до 20,060 логически елемента (LE) и до 288 Kbits RAM памет. FPGA Cyclone притежава PLL блокове за синхронизацията, има двустранен достъп до SDRAM паметта и е икономически изгодно решение за различни приложения. То също поддържа различни входно изходни стандарти, включително и LVDS стандарта със скорости до 640 Mgbits.

Фирмата Altera предлага също серийни конфигурациони устройства за конфигуриране на FPGA Cyclone.

Фамилията Cyclone на FPGA притежава следните функционални възможности:
* от 2,910 до 20,060 LE, виж Табл.1.
* До 294,912 бита RAM (36,864 bytes);
* Поддържа конфигурация на FPGA чрез евтин сериен EEPROM;
* Поддържа входно/изходни стандарти LVTTL, LVCMOS, SSTL-2 , SSTL-3 ;
* Поддържа 64- и 32-bit PCI стандарти за честоти 66- and 33-MHz;
* Поддържа високоскоростен до 640 Mbps LVDS I/O стандарт;
* Поддържа нискоскоростен до 311 Mbps LVDS I/O стандарт;
* Поддържа до 311-Mbps RSDS I/O стандарт;
* До два PLL блока за устройство осигуряват умножение на тактовата честота и изместване на фазата;
* До осем основни тактови линии с шест тактови ресурса, достъпни за редовете на logic array block (LAB);
* Поддържане на външни паметти, включително DDR SDRAM (133 MHz);
FCRAM и единичен достъп до паметта (SDR) SDRAM;
* Поддържа множество ядра с интелектуални свойства (IP), включително MegaCore функции и мегафункции AMPPSM на партниращи фирми.
Основните характеристики на FPGA фамилия Cyclone са дадени в Табл.1.

Табл.1.Характеристики на FPGA от фамилията Cyclone
Характеристики
EP1C3
EP1C4
EP1C6
EP1C12
EP1C20
LE
2,910
4,000
5,980
12,060Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вградена микропроцесорна система за мониторинг и управление на резонансни инвертори - програмируемо логическо устройство от фамилията Cyclone 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.