Вградена микропроцесорна система за мониторинг и управление на резонансни инвертори - програмируемо логическо устройство от фамилията Cyclone


Категория на документа: Други


Установява изходите в съответствие с неизвесни или стари данни


(1) Програмата Quartus(r) II автоматично ще увеличи или свърже множество блокове M4K памет за да осигури по-голям обем и по-голяма разрядност на паметта.
(2) Утвърждава нулиране на канала при rden и регистрите за разрешаване на байт управляват във високо състояние изходите на тези регистри.

Табл.8. Разпределение на ресурсите на паметта M4K в ПЛУ Cyclone
FPGA
Columns
Blocks
Сумарен брой битове в RAM
EP1C3
1
13
59,904
EP1C4
1
17
78,336
EP1C6
1
20
92,160
EP1C12
2
52
239,616
EP1C20
2
64
294,912

* Поддържане на бит за четност

Блокът памет M4K поддържа един опциоинален бит за четност за всеки байт данни. В блока M4K памет са достъпни 4,608 бита за дани, а 512 бита са достъпни за контрол по четност. Битът за четност заедно с логигата вградена в логическите елементи (LE) може да улесни метода за контрол по четност за откриване на грешки при осигуряване на целостта на даните. Вие също можете да използвате думи с битове за контрол по четност за запаметяване на специфицирани битове от потребителя или допълнителни битове от данни за осигуряване на поддръжка на 8, 16 или 32 битова дължина на думата в паметта.
* Поддържане на байт за разрешение

Сигналите от байта за разрешение могат да се използуват за маскиране на
входните дани, така че само специфични байтове в паметта са записани. Незаписаните байтове съдържат стойности на дани, които са били записани в тях. Сигналът за разрешение на запис (wren) се използва заедно със сигналите
byteena за управление работата по запис в блоковете M4K. Подразбираща се стойност за сигнала byteena е високо ниво (разрешено) в който случай баитовете не са маскирани и записът се управлява само от сигнала wren. Поддържайки нулеви стойности в регистъра с байта за разрешение се управлява сигнала от разрешаващият байт в високо ниво по подразбиране. Блоковете M4K работят по запис на байтове, когато каналът за запис има данни с дължина от 16, 18, 32 или 36 бита.
* Условия при включване на захранването и инициализация на паметта

При включване на захранването паметта е в произволно състояние. При включване на захранването изходите на паметта са винаги нула, независимо дали се използват или не се използват изходите на регистрите. Дори ако файл за инициализация на паметта е използван за презареждане съдържанието на блока RAM памет, изходите при включване на захранването ще остават нулирани. Например, ако адрес 0 е преинициализиран с FF блоковете M4K при включване на захранването ще извеждат 00.
> Използване на паметта M4K

Блоковете памет M4K включват входни регистри, които синхронизират работата при запис и изходни регистри за паралелни проекти и подобряване изпълнението на системата. Всички блокове памет M4K са напълно синхронни, което означава че всички входове са регистрови, но изходите могат да бъдат или регистрови или комбинациони. Паметта M4K може да емулира асинхрони памети. Блоковете памет M4K могат да работят в различни режими като:
* Едностранен достъп
* Прост двустранен достъп
* Двупосочен двустранен достъп
* Преместващ регистър
* ROM паметСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вградена микропроцесорна система за мониторинг и управление на резонансни инвертори - програмируемо логическо устройство от фамилията Cyclone 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.