Видове цокли и куплунзи в ел. апаратурата


Категория на документа: ДругиКитай CPCS-CCC (Китайски 10 A/250 V)

Китайски преходник за съвместимост с други стандарти

Израел SI32

Израелски стандарт

CPU цокли

LGA 775 цокъл

Цокъл на процесора, или слота на процесора е механичен компонент, койтоосигурява механични и електрически връзкимежду микропроцесора и печатнатаплатка (PCB). Товапозволявапроцесорътда бъдезамененбез спояване.
Процесорните цоклисеизползват в настолни и сървърни компютри. Тъйкатоте позволяватлесна смяна накомпоненти, тесеизползват и за прототипи на нови вериги. В преносимитекомпютри обикновеносе използват микропроцесори заповърхностенмонтаж, които сенуждаятотпо-малко пространство, отколкото цоклите за поставяне на процесори.

Куплунзи в електронната апаратура

Заден панел на аудио усилвател
Електрически куплунг е електро-механично устройство за свързване на електрически вериги като интерфейс, с помощта на механичен монтаж.Връзката може да бъде временна, както и постоянна.
Има стотици видове електрически съединители. Съединителят може да обедини две дължини на гъвкав меден проводник или кабел, или да свърже проводник или кабел, или оптичен интерфейс към електрически терминал.

Някоивидовеелектрическикуплунзи
Терминалът е прост тип електрически куплунг, който свързва два, или повече проводници.

Терминални клеми

Различнитиповетерминалниклеми

Постове

Свързващ пост - черен и червен адаптер
Това е тип куплунг, който свързва проводник към пост. Използва се за ел. тестове и звук.

Устройства за свързване с компоненти

Мощен транзисторен ключ модул за свързване

Конектор тип "острие"

Видове конектори
Това е тип конектор, който се поставя в края на проводник, връзката между проводящия край и проводника е с особена здравина.

Пръстеновидни накрайници

Пръстеновидни накрайници
Съединителите в най-горнияред наизображението са известни като пръстен терминали и лопата терминали (понякога се нарича сплит пръстен терминали). Електрически контакт се извършва като те се прикрепят с винт или болт. Лопатка - терминал улеснява връзките.

Честоизползваникуплунзи

8P8C конектор (RJ-45)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове цокли и куплунзи в ел. апаратурата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.