Видове дейности на логистична компания в морския бизнес


Категория на документа: Други


ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
Факултет "Навигационен"
Обучаваща катедра "Социални, стопански и правни науки"
Специалност: "Мениджмънт на водния транспорт" - 3-ти курс

КУРСОВА РАБОТА
Тема: "Видове дейности на логистична компания в морския
бизнес"

Име на компанията: Yusen Logistics Europe

Дисциплина: Транспортна логистика

Разработил: /...................../ Магдалена Атанасова, фак. №1195..

Проверил: /...................../ име, фамилия

Оценка: /............................/

гр. Варна
2013г.

Увод
В специализираната литература са познати множество определения за понятието логистика, като общото между тях е, че логистиката е схващане за движението на материалните потоци и свързаните с него информационни потоци за постигане на определени цели с възможно най-малки разходи. Според Коралиев терминът логистика представлява съвкупност от методи и средства за интегрирано управление на материалните потоци от мястото им на производствения процес до мястото на крайното потребление с цел осигуряване на високо ниво на обслужване при минимални общи разходи. Това определение ни дава основание да считаме, че логистиката е с научна цел за анализ, проектиране, планиране, контрол и оценка на материалните, информационните, човешките и капиталовите потоци в системите. (Kaminata.net, 2011)
Видове логистични дейности
Планиране

Планирането е в основата на всяко начало. Всеки план изисква различни варианти на разходи и ресурси.Те могат да бъдат: оптимистичен, песимистичен и реалистичен. За да изберем оптималния вариант на бизнес планиране, първо трябва да направим анализ на веригата за доставки къде сме сега, къде искаме да бъдем и как да го постигнем.( Supplychain.bg, 2013.а)

Снабдяване
Снабдяване е звеното, което е на второ място в организацията по генериране на приходи - чрез съкращаване на разходите и увеличаване дела на печалбата в продуктите.( Supplychain.bg, 2013.b)

Складиране
Колко голяма складова площ се наема или как да се оползотворят максимално площите в собствен склад на дадена компания е въпрос на сметки. А за правилното пресмятане е нужна ясна представа какво да се очаква като доставки и експедиции в дългосрочен и краткосрочен план.(Supplychain.bg,2013.c)
Транспортна логистика
Явява се част от транспортирането на стоките от мястото на производство до мястото на потребление след формирането на логистичните канали на разпределение. (Kaminata.net, 2011)
Логистиката от практическа гледна точка представлява процес на управление на разпространението и съхранението на предметите на труда, готовата продукция, информация и свързаните с тях парични плащания към доставчици, транспортни фирми и др. (Users.net1.cc, n.d.)

Балоу определя три основни дейности в логистиката: транспортиране, подържане на запаси и обработка на поръчки. Според него тези три дейности формират "критичен цикъл" (виж фиг. 1). (Bgconv.com, 2012)

Фиг. 1 - Логистични дейности. Източник: bgconv.com1

Изложение
Морският транспорт в логистиката е един от най-изгодните видове транспорт за превоз на масови товари на далечни разстояния. (Cosmoslogistics.eu, 2012)

Фиг.2 Josephine Maersk . Източник: maritimebg.com2

В курсовата работа, като пример за логистични дейности, се разглежда компанията "Yusen Logistics".
Yusen Air & Sea Service Group и NYK Logistics Group са интегрирали своите операции в целия свят и са поставили ново начало в Япония като Yusen Logistics Co., Ltd. през октомври 2010г. , което бележи 55 години от създаването на компанията.
Yusen Logistics е водещ световен доставчик. Компанията предлага: предоставяне на договор, складиране, транспорт и дистрибуция на услуги, спедиция и управление на веригата за доставки в един пакет.
Глобални решения и услугиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове дейности на логистична компания в морския бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.