Видове и модели фирмена култура


Категория на документа: Други


I. Модел на Дийн и Кенеди

Скорост на обратна връзка

Ниска Висока

"Ва банк" култура

Мъжка култура

Процесна култура

"Работи упорито, забавлявай се здраво"


Висок

Степен на риск

Нисък

Мъжка култура - Висока степен на риск, висока обратна връзка. Организации, при които основните ценности са свързани с индивидуализъм, скорост, острота и твърдост. Акцентът пада върху краткосрочните решения, за сметка на дългосрочните. Tози тип култура е подходяща за високо - рискови и капиталоемки бизнеси.
Пр.: Полиция, строителство, финансови дилъри, издателска дейност и др.
Този тип култура е привлекателна за силните личности, индивидуалисти, стремящи се към бързо израстване в кариерата и доходите. Цени се успехът.

"Работи упорите, забавлявай се здраво" - Ниска степен на риск, висока скорост на обратната връзка.
Основни ценности - задоволяване потребностите на потребителите, постоянство и упорите работа, поставяне на екипните цели над личните. Тук преобладават краткосрочните решения. Този тип култура е характерна за ниско - рискови бизнеси. Ниска степен на капиталоемкост.
Пр.: Магазини за търговия на дребно; обекти, занимаващи се с бързо хранене; търговия на коли, недвижими имоти; книгоиздаване и др.
Не се приемат рискове, характерна е за хора работохолици, които предпочитат екипната работа.

"Ва банк" култура - Висока степен на риск, ниска скорост на обратната връзка.
Основни ценности - строгост, йерархичност, аналитичност, доверие, целенасоченост. Решенията за дългосрочни и касаят проекти, свързани с огромни вложения (скъпи проекти).
Пр.: Корабостроене, нефтодобив, фармацевтичните фирми, армията и др.
Предпочитаните личности са твърди, целенасочени и опитни.

Процесна култура - Ниска степен на риск, ниска скорост на обратната връзка.
Основни ценности - предпазливост, йерархия, ориентация към форми и процедури. Типична е за бюрократичните държавни и обществени институции. Целите се загърбват за сметка на процесите. Предпазливи, внимателни хора, които са добри изпълнители. Хората гледат да се подсигурят.
Пр.: Застрахователният бизнес, банкови и финансови институции и др.

II. Модел на Куин и Камерън

Гъвкавост и свобода

Клан

Адхокрация

Йерархия

Пазар
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове и модели фирмена култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.