Видове и модели фирмена култура


Категория на документа: ДругиМашина

Пазар


Силна

Властническа
дистанция

Слаба

Голяма Малка

"Пирамида":
- Силно йерархични организации със стръмна организационно - управленска структура. Тип бюрокрация.
- Избягване на несигурността - голяма
- Властническа дистанция - силна

"Машина":
- Избягване на несигурността - голяма
- Властническа дистанция - слаба
- Преобладава екипната работа
- Решенията се вземат децентрализирано
- Отношенията в самите екипи са строго регламентирани

"Семейство":
- Избягване на несигурността - слабо
- Властническа дистанция - силна
- Подчертава се йерархичния статус на всеки член
- Липсва строга регламентация на дейностите, което дава възможност за определени инициативи и бързо издигане в кариерата

"Пазар":
- Избягване на несигурността - слабо
- Властническа дистанция - слаба
- Силно децентрализирани организации
- Липсват правилници, политики и процедури
- Взаимоотношенията са предимно от пазарен тип

Модел на Тромпенаарс и Хемпдън - Търнър за културните дилеми

* Универсализъм срещу партикуларизъм - правила (според универсализма те са над личните отношения, водещи са законите, ценностите, принципите) срещу взаимоотношения (човешките взаимоотношения са водещи, лоялност); принципно поведение срещу поведение на изключенията.

* Индивидуализъм срещу колективизъм:
- Индивидуализъм - не намеса на обществото, на държавата в частния живот (пазарна ориентация), индивидуализмът е по - предпочитан
- Колективизъм - възможност на намеса на държавата и обществото в частния живот, възможност за създаване на сплотеност, социални връзки
* Неутрално срещу емоционално - емоционално адекватни или емоционално неутрални в подходите и взаимоотношенията си с другите. Неутрално - да не показват емоциите си, чувствата.

* Специфично срещу дифузно - доколко и докъде се ангажираме с другите. Специфично - инструментална дружба. Дифузно - по ясни граници между норми и правила, приятелски отношения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове и модели фирмена култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.