Видове кредити


Категория на документа: ДругиЛичното кредитно досие е съставено и съхранявано в Централния кредитен регистър (ЦКР) на БНБ и се актуализира от всички финансови институции. Само лично и одобрените финансови институции - кредитори като банки, лизингови дружества и други финансови институции - могат да видят вашето кредитно досие. Достъпът до него се осигурява лично когато кандидатствате за кредит. При определени обстоятелства на правителствените институции, органите на властта, както и полицията, също може да им бъде позволено да видят кредитното ви досие.
Хубаво е да се проверява кредитното досие поне един път в годината, особено когато се ползват няколко вида продукти от различни финансови институции, като ипотека или кредитна карта например.

Дори когато взима обезпечен кредит, кредиторът трябва да е сигурен във вашите възможности да върнете отпуснатата сума. Никой кредитор не иска да преследва хора с неизплатени кредити или да разпродава недвижимо имущество, защото тези процеси отнемат много време и средства. Поради тази причина е както в техен така и във личен интерес да се оценят възможно най-точно колко голям кредит можете да изплатите. Финансовите институции определят каква сума могат да ви отпуснат именно на базата на личния кредитен рейтинг, в който се включва и съотношението на вашия месечен доход спрямо сумата, която искате да изтеглите.

Основен лихвен процент (ОЛП) е лихвеният процент, който се определя самостоятелно от Българска народна банка и се използва като база за сравнение при всички останали лихвени проценти. Това обаче не означава, че ще бъде начислена точно такава лихва, поради факта, че повечето банки и други финансови институции сами определят лихвените си проценти.

Фиксиран лихвен процент - лихва, която не се променя. Това се отнася или за даден промоционален период, или за целия период на кредита. Личният лихвен процент няма да се увеличи, дори при повишаване на Основния лихвен процент. Повечето, но не всички потребителски кредити се предлагат с фиксирана лихва. Много ипотечни кредити също се предлагат с фиксирана лихва за предварително договорен период от време. В последствие, след изтичането на този срок, те се превръщат в ипотеки с плаващи лихви. Някои от ипотечните кредити, които се предлагат в момента на пазара са с ниска фиксирана лихва за част от срока на погасяване на кредита, а след това имат по-висока лихва за остатъка от периода.

Плаващ лихвен процент - може да се повишава и понижава периодично, като причината за това е най-често ръстът или спадът на Основния лихвен процент. Кредиторите могат да променят плаващия лихвен процент по всяко време, но първо са длъжни да уведомят кредитополучателя за промяната на лихвения процент по потребителски кредит, стига тази възможност да е посочена в договора за ипотечен кредит. Кредитите с плаващи лихви могат да ви изглеждат по-атрактивни, отколкото тези с фиксирани лихви, но ако лихвеният процент се повиши, с него ще се повиши цялата стойност на кредита и размерът на вноските, които трябва да правите. Много собственици на домове с плаващ лихвен процент по ипотеката им се оказват в затруднение, когато лихвените проценти се повишават, защото стойността на техните вноски се увеличава значително.

Трябва добре да се обмисли дали може да се справите с евентуално увеличение на лихвата, когато се вземат кредити на висока стойност с плаваща лихва. Повечето овърдрафти и кредитни карти са базирани именно на плаващи лихви.

Първоначална лихва на практика означава точно това, което говори името й. Първоначалната лихва е специално ниво на лихвата, която се начислява за определен период от време при взимането на кредита. Тя обикновено е по-ниска през първите няколко месеца или години от взимането на кредита и има за цел да ви привлече като клиент. Въпреки това тази лихва неизбежно ще бъде увеличена в бъдеще, затова винаги проверявайте какъв е годишният процент на разходите, за да знаете колко ще трябва да изплащате средно на година за целия период на кредита.

Как се изчислява лихвеният процент?
Лихвеният процент е определена пропорция от това, което дължите на кредитора. Той може да бъде начисляван на различни периоди от време - на дневна, седмична, месечна или годишна база. Лихвеният процент се изчислява като процент от вашия дълг. Процент (от лат. pro centum - на сто) на практика означава "една стотна част", така че един процент (1%) е една стотна от вашия дълг или, казано по друг начин, на всеки 100 лева, които сте изтеглили трябва да върнете 1 лев отгоре.
Лихвата покрива разходите на кредитора, които включват определяне и управление на сметката ви, както и загуби, причинени от лоши кредити.

Проста лихва - лихва, която се начислява само върху сумата, която сте взели, без да включва другите разходи на кредитора. Важна особеност на този вид лихва е, че тя се начислява само един път върху сумата за целия период на кредита, а не се натрупва към основната сума. Понякога тя се използва за изчисляване на стойността на краткосрочните кредити и поради тази причина в повечето случаи лихвите са по-високи от тези на останалите кредити. Например, ако сте изтеглили 100 лева за период от два месеца, при 40% лихва вие ще трябва да върнете общо 140 лева в края на двата месеца (100 лв. х 40% = 40 лв.). Т.е., лихвата не се начислява върху основната сума през всеки от двата месеца, а се начислява само един път, но затова пък е сравнително по-висока спрямо сложната лихва.

Сложната лихва е малко по-трудна за изчисляване спрямо простата лихва. Тя може да се определи и като лихва, спечелена от лихвата, което означава, че се начислява върху първоначалната сума, която сте изтеглили, като в последствие се добавя към сумата, която сте изтеглили. По този начин всяка следваща лихва се начислява върху предната, както и върху изтеглената сума. Същото се отнася и за спестовните сметки, които се предлагат от банките с тази лихва - лихвата се добавя към вложената сума и след това се начислява върху спечелената лихва плюс вложената сума.
Въпреки това при спестовните и разплащателни сметки в повечето случаи лихва се начислява веднъж годишно и/или при закриване на сметката. Разбира се, българските банки предлагат и продукти, при които лихвата се начислява и изплаща на месечна база. Тогава важи и правилото за сложната лихва.
Например, да приемем, че сте изтеглили 100 лева при годишна лихва от 5,5%, която се начислява един път в годината. В края на първата година вие ще дължите 105,50 лева, включително 5,50 лева лихва (100 лв. х 5,5% = 5,5 лв.). Така сумата, която дължите и на която ще се начисли лихва през втората година вече е 105,50 лева.

Такса за предсрочно погасяване
Вие също така трябва да внимавате за допълнителни такси, които могат да ви бъдат начислени, ако искате да изплатите вашия кредит преди предварително уговорения срок. Подобни такси се начисляват най-вече по ипотечните кредити. Това не важи за овърдрафт кредита и потребителските кредити, когато погасяването на кредита се извършва в период, през който лихвеният процент по договора не е фиксиран, както и когато погасяването на потребителския кредит е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита. Във всички тези случаи вие не дължите такса за предсрочно погасяване.

Съдържание на курсов проект по банково счетоводство
1. Обезпечен кредит
2. Необезпечен кредит
3. Овърдрафти
4. Кредитът с фиксиран период на изплащане
5. Отвореният кредит
6. Вашето кредитно досие
7. Основен лихвен процент
8. Фиксиран лихвен процент
9. Плаващ лихвен процент
10. Първоначална лихва
11. Проста лихва
12. Сложната лихва

Използвана литература:
http://www.umnipari.bg/AllAboutCreditEndQuiz.aspx
http://bg.wikipedia.org/

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове кредити 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.