Видове организации и определения


Категория на документа: Други


Глобализация-процес на интеграция в икономиката и други области,
който обхваща голям брой държави и се очаква да обхване цялото човечество.
Цивилизация-произлиза от лат. civilis-"градско население".Според контекста
терминът се употребява в няколко смисъла: 1)Като синоним на общочовешката
култура-човешка цивилизация; 2)Като обхващащ няколко сродни регионални
култури с общи ценности-напр. източна цивилизация, западна цивилизация,

християнска ц., мюсюлманска ц.
Култура-терминът се използва в няколко смисъла в зависимост от контекста:
1) етимологически думата култура идва от лат. cultura-"обработване";
2)Култура се противопоставя на "натура", на естественото;3) Според обхвата
на термина можем да говорим за култура в глобален смисъл (култура на
човечеството,общочовешка култура), в регионален смисъл (европейска
култура, балканска култура), в национален или в етнически аспект (българска
култура, ромска култура),в екзистенциален смисъл (моята култура като личност)
Космополизъм-е мироглед и светоусещане на идеята за т.нар. световно
гражданство, което поставя общочовешките ценности и интереси или определени
интереси над интересите на отделните държави, народи, нации.
Антиглобалисти-основният аргумент на глобалистите е в това, че от глобализацията
имат най-голяма полза най-богатите страни, понеже само те биха имали средства
да се възползват икономически от глобалността по следните основни начини:
1)да извличат най-евтини суровини от най-отдалечени места в света; 2)да сведат
своите разходи до минимум чрез рязко увеличаване мащаба на производство;
3)да привлекат най-качествената работна ръка, като предложат най-високо заплащане;
4)да преместват производството в по-благоприятни условия на различни места в света.
Глобалисти-първи аргумент в полза на глобализацията e посоченият принцип на
Дейвид Рикардо-либерализирането на търговията е от полза за всички участници в нея.
2)телевизията и интернет стават средства за запазване на локални култури, като
им дават възможност да се разпространяват и възпроизвеждат; 3)Една културна
традиция може да изчезне по-лесно в резултат на еднообразното ѝ налагане,
отколкото в случаи, когато е в постоянна конкуренция с други културни ценности.
Достатъчно е само да бъде избегнат всеки властови диктат.
Тероризъм-тероризмът не е политика, защото неговите дейци не са публични
личности, които действат в рамките на закона с политически средства-неговите
действия са военни.Тероризмът не е и война,защото върху войната са наложени
правни ограничения-има строга разлика между армия и цивилни, армията не убива
граждани. Тероризмът е опит с анонимни военни действия върху произволни обекти
в мирно време да бъдат принудени институциите на властта да извършат определени
действия.Тероризмът прилича на анонимна гражданска война.При тероризма
Никой воюва срещу всички.
Европейските ценности и идеали-1)обозрим континент-дава възможност на хората
да се познават по-добре2)природно разнообразие 3)ценност на индивида-
признанието за уменията или таланта на индивида 4)митът за Одисей-любопитството
5)Еразъм и Волтер-толерантността 6)Сократ-свобода и демокрация 7)Аристотел-
ценността на науките 8)Херакъл-волята за успех 9)идеята за правата на човека
Модерната държава-в края на средновековието възниква държавата, която днес
наричаме национална държава.Ето някои нейни основни елемента: суверенна
върховна власт; неделимост на територията; единство на народа като нация;
държавата има граници които охранява и митници, чиито такси определя сама;
собствена парична единица и неограничено право на "сечене на пари";
самостоятелна данъчна политикаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове организации и определения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.