Видове плевели


Категория на документа: Други


Тема 2
Според начина на хранене плевелите се делят на:
* непаразитни (автотрофно, самостоятелно хранене)
o монокарпни - еднократно плододаващи, едногодишни и двугодишни видове -Ефемери Ранни пролетни Късни пролетни Зимнопролетни Зимни

o поликарпни - многократно плододаващи многогодишни видове.
* паразитни (хетеротрофно, несамостоятелно хранене)
МОНОКАРПНИ ЕДНОГОДИШНИ ПЛЕВЕЛИ
ЕФЕМЕРИ
Те са нискостъблени и с плитка коренова система. Представителите на тази група имат къс вегетационен период и ускорено развитие. Физиологично зрелите им семена могат да покълнват през различни сезони. Зимнопролетни ефемери - масово покълнват през есента, зимуват във фаза розетка или розетковидни стъбла, продължават развитието си през пролетта на следващата година и го приключват до април - май. Заплевеляват основно зърненожитни култури, люцерна и трайни насаждения. Пролетноесенни (целогодишни) ефемери - поникват през пролетта и лятото. Растения в различни фенофази могат да се наблюдават през целия вегетационен период.
РАННИ ПРОЛЕТНИ ПЛЕВЕЛИ
Семената им поникват масово през пролетта (февруари - март), масовият им цъфтеж е през май. Развиват се едновременно със зърненожитните или ранните пролетни култури и се осеменяват малко преди или едновременно с тях. Заплевеляват основно зърненожитни култури и ранни пролетни култури, а някои представители - късни пролетни, зеленчукови култури и млади люцернови посеви.
КЪСНИ ПРОЛЕТНИ (СТЪРНИЩНИ) ПЛЕВЕЛИ
Поникват през пролетта (април - май) и лятото (юни - юли). Масово се осеменяват през втората половина на лятото. При зимните житни напълно се развиват след жътва, а в окопните - след последните вегетационни обработки. У нас са най - разпространената група. Заплевеляват почти всички селскостопански култури. Особено опасни са на поливни площи, където създават вторично (късно) заплевеляване.
ЗИМНО - ПРОЛЕТНИ ПЛЕВЕЛИ
Характеризират се с голяма биологична пластичност. Семената на повечето от тях поникват през есента, а по - мака част - през пролетта. Поникналите през пролетта плевели за разлика от презимувалите, образуват изправени стъбла, които понякога в горната си част са разклонени. От поникналите през есента плевели някои до настъпване на зимата образуват розетки, други - розетковидни стъбла. Заплевеляват: Зимните житни и ранните пролетни култури.
ЗИМНИ ПЛЕВЕЛИ
Видовете, принадлежащи към тази биологична група започват развитието си през есента и се осеменяват преди жътва. Изискват задължително презимуване. Заплевеляват ливади, пасища, многогодишни треви и зърненожитни култури.
ДВЕГОДИШНИ ПЛЕВЕЛИ
Тези плевели са монокарпни, изискват за своето пълно развитие два вегетационни периода. През първата година образуват мощна коренова система (в нея натрупват пластични вещества), през втората година образуват цветоносни органи. Смятат се за преходна група между едногодишните и многогодишните плевели, тъй като в зависимост от условията някои от тях могат да се развиват като едногодишни, двугодишни или многогодишни. Заплевеляват:Ливади, пасища, многогодишни треви, а също така и лошо обработвани трайни насаждения, канали и крайпътни ивици.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове плевели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.