Винтов крик


Категория на документа: Други


Минно-Геоложки Университет

"Св. Иван Рилски"

гр. София

Курсова задача
Тема: Винтов крик

Разработил: ............... Проверил: ..............
име:
факултетен
I-ви курс гл.ас. Ю.Иванов
специалност: ЕЕЕО
Редовно обучение
Общи сведения

Двуколонна винтова преса - Основни елемти на пресата са тяло, подвижен мост (траверса), колона (два броя), неподвижен мост, гайка, двураменна фасонна ръкохватка, винт (вретено) и капачка. Капачката гарантира петата на винта да се върти в гнездото на повижния мост, но не и да се изважда от него. При тази конструкция гайката на винтогаечната предавка е изработена непосредствено от материала на неподвижния мост.
Винтогаечните предавки се използват за преобрзуване на въртеливото движение в постъпателно. Състоят се от два основни елемента - винт (или винтово стебло) и гайка. Чрез въртене на един от тези елементи може да се получи осово предвижване на другия елемент с висока точност, да се премества приложната точка на значителна осова сила, да се създава сила на затягане.
Най - често използваните схеми на винтогаечни предавки са следните:
Въртящ винт, който не може да се премества в осово направление и постъпателно движение на гайка. На този принцип работят подавателните механизми на металорежещите машини, спирателните кранове на водни батерии, менгемета и пр.
Неподвижна гайка, в която се навива и отвива винтът, в резултат на което се осъществява осовото му предвижване. По тази схема са реализирани повечето винтови крикове, скоби, преси, различни тръбопроводни арматури (кранове, шибъри), както и някои измервателни уреди (микрометри).
Въртяща се гайка, която не се придвижва в осово направление, и постъпателно движещ се винт. Използва се при някойи преси, шибъри, а също и в автоматиката.

Изчислителна част
Задание:
Да се изчисли двуколонна винтова преса за разглобяване на пресовани детайли с максимален ход Hmax=160 mmи натоварване F = 8482 N. Максималният диаметър на разглобяваните детайли е Dmax=180 mmконструктивно изпълнение на пресата е близко до това на фигура 16.12.
Решение:
1. Избор на материалите за винта и гайката.
Винт - Стомана 45БДС 5785-83
Гайка - бронз CuSn10p1 БДС 1799-74
Тези материали осигуряват добри антифрикационни свойства на винтогаечната предавка.
2. Определяне на размерите на винта .
Према се резбата на винта да бъде трапецовидна.
Вътрешния диаметърна резбата d1се определя по формула.

d1≥4 . Кус . Fπ . σ=4 . 1,5 . 8482π . 60 . 106=50892188,50=269,98=16,43 . 10-3m
Тук Кус=1,35÷1,5=1,50
Приемаме че пресата е без търкалящ лагер в опората (подвижната пета).
Табл. 16.4
σ=60 МРа препоръчаното в т. 16.2 занижено допустимо напрежение на материала на винта, подобрявамещо надежните и естетически качества на винтогаечната предавка от таб. 16.1 се избира старндартна трапецовидна резба на винта:

d1=16,50 mm(вътрешен диаметър)
Р=5mm (стъпка)
d = 22mm (външния диаметър)
d2=D2=19,50 mm (среден диаметър)
D = 22,50mmи D1=17 mm (външен и вътрешен диаметър на резбата на гайката)


3. Определение на ъгъла на резбат на редуцирания ъгъл на триене. (т. 16.6)
Ψ= arctani . Pπ . d2 = arctan 1 . 5π . 19,5 = 50,08 1617919=tan-1=4,67°Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Винтов крик 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.