Визуален мърчандайзинг на търгоски обект


Категория на документа: Други
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Център по икономически и управленски науки

КУРСОВА РАБОТА
по Управление на продажбите

На тема: Визуален мърчандайзинг на млекарниците "Добрев"

Изготвили:
Борис Георгиев Стоянов, фак. № 10211050, спец. СК
Кристиян Станимиров Стойчев, фак. № 10211053, спец. СК

БУРГАС
2013

ВЪВЕДЕНИЕ

Замисляли ли сме се колко често в забързаното ежедневие взимаме решенията си за покупка импулсивно. Влизаме в магазина, оглеждаме се и купуваме неща, които далеч не са били в списъка ни с планирани покупки. Според статистиката близо 60% от покупките в магазина са резултат от импулс, появил се на мястото на покупката. Разбира се, често и самото влизане в даден търговски обект е импулс, а не планирано действие. Импулсивността показва, че хората мислят и чувстват по време на акта на покупка и могат да променят мнението си заради емоционални или рационални фактори. Само по себе си това е добре и за потребителя (решава "на място" какво да купи, без да е подвластен 100% на предварително наложени му шаблони), и за производителя (мястото, на което се извършва покупката става важен канал за комуникация, в който правилното време, правилното място и правилните средства постигат перфектен баланс за комуникация с потребителя). Насърчаването на продажбите чрез по-добро представяне на един бранд на мястото на продажба, или иначе казано визуалния мърчандайзинг, има все по-нарастваща роля в цялостните интегрирани комуникационни решения.

ЩО Е ВИЗУАЛЕН МЪРЧАНДАЙЗИНГ ?

Визуалният мърчандайзинг обхваща дейностите, свързани с дизайна на интериора на магазините, както и подреждането на стоките на самите дисплеи, по начин позволяващ да се подобри общата визия на магазина. Основната цел е да се увеличи потребителският поток, а от тук и продажбите, и печалбата. Освен дизайнa на дисплеите визуалният мърчандайзинг включва и решения, свързани с ландшафта, цветовете, осветлението и други подобни елементи, които могат да допринесат за формиране на добрата визия на магазина. Визуалният мърчандайзинг е презентация на магазина и стоките в него по начин, който повлиява психологически на възприятията на потенциалните клиенти и повишава мотивацията им да купуват.

Пространственото оформление дава богати възможности за силно въздействие върху клиентите. Всички форми на художетвено-пространственото оформление трябва да притежават качеството привлекателност, за да задържат за дълго вниманието с цел спечелване на потенциалните потребители. Визуалният мърчандайзер отговаря за творческите аспекти за ефективен визуален мърчандайзинг и презентацията на стоките в магазините, което ще максимизира продажбите.

Екстериорните решения при визуалния мърчандайзинг имат решаващо значение за избора на потребителя дали да го посещава или не, за лесното му откриване. Минавайки покрай витрините клиентите трябва да получат незабавно разбиране и представа за класата на магазина.

На първо място можем да поставим външните табели.Те играят ролята на първа покана за посещение. Друг елемент са навесите и сенниците, които имат защитна и рекламна функция. Пред някои големи търговски обекти можем да видим знамена или транспаранти, които информират за местоположението на магазина. От голямо значение е оформлението на входовете и изходите. Те са първото или последното, което потребителите могат да запомнят. Друг съществен щрих от визуалния маркетинг е видът на ландшафта пред обекта - градинки, цветя, площадки. Целта тук е да се получи единен ансанбъл с магазина.

Може би, най-важната част от външния интериор заема витрината. При оформянето й не трябва да има претрупаност, излишен кич. Трябва да пресъздава определена тема, някаква идея. Можем да разграничим няколко вида витринно разпределение: пирамидално, зиг-загообразно, стъпаловидно, ветрилообразно.

След екстериорния дизайн идва ред на оформянето на интериорния. Тук ключов елемент заемат, така наречените, дисплеи. Те представляват всяка експозиция на стока или групи стоки в рамките на магазина. За постигане на максимален ефект вътрешните дисплеи трябва да са съобразени с вътрешното обзавеждането. Те трябва да накарат купувача да поиска дадена стока и ясно да представят магазинната наличност.

При изграждането на дисплеите е добре да се търси баланса между симетрия и асиметрия. Трябва също да има и акцент.Нещо което да привличе вниманието, посредством цвета и формата си. Важно е при дисплеите да има пропорционалност между разстоянията размерите и количествата. Не можем да пропуснем и хармоничността между различните елемнти на дисплея. Тя заема кординираща функция.

Следващата категория при аранжирането на вътрешното пространство са реквизитите. Те включват помощни материали, манекени, елементи при аранжировката, стойки и други аксесоари. Материалите и реквизитите използвани от визулания мърчандайзър са много разнообразни. Реквизитите улесняват презентацията на стоките и я правят по-ефективна. Когато се избират реквизити за дисплея трябва да се има предвид връзката между декор, тема, мода и събитие.

Знаците и сигнализацията в магазините също участват във визуалната комуникация. Ефективните знаци идентифицират магазина, описват специфичните стоки в него, рекламират продажбите и информират клиентите за специални събития. Сигналите са не само знаци на хартия, а и декоративни творчески конструкции. Мърчандайзинговите сигнали информират клиентите за характеристики като цена, употреба, размер, стил на живот, конструкция и други ползи.

Цветовото оформление в търговските обекти е също толкова важно, колкото и дисплейното. Цветът е един от основните фактори за формиране на атмосферата в магазина. Той може емоциолнално да повлияе на човек, на неговата психика и действия.

Много се използва и звуковия метод за задържане на потребителите. Звукът не е визуален елемент, но той също се използва за да се увеличи ефекта на визуалната презентация. Мърчандайзерите изхождат от това, че клиентите могат да отклонят вниманието си от визуалните елементи, но от звука не може да се избяга.

На последно място, но не и по важност идва осветлението. Неговата задача е да да насочва към конкретни стоки или зони, да се направлява клиентопотока. Можем да изброим три вида осветление според функцията си - основно, акцентно и артистично. Светлината подчертава или скрива реквизитите, илюстрира работното пространство и произвежда видимост. Чрез осветлението се създава настроение и подходяща среда за пазаруване.

ЕДИН НОВ ВИД МАГАЗИНИ

През последните 2-3 години търсенето на качествени храни значително се повиши, а и все повече производители са заинтересовани да ги създават. Бумът на био производството, търговията и потреблението на био стоки постепенно се пренася от Западна Европа и в България, и създава нови нишови възможности за предприемачите. Такава е търговията с продукти, произведени от малки ферми или стопанства, които не са сертифицирани като био, но отговарят на високи стандарти за качество. Навлиза концепцията да се предлага стойностна продукция на малки производители, които не могат да намерят място на щандовете на големите вериги, защото се оскъпяват многократно заради плащането на входни и други такси. Става дума за предприемачи, които не искат пазара да им налага да продават нискокачествени стоки заради натиска върху цената. Те инвестират в желани собствени модели на магазини, където продават целия асортимент, който искат и го продават както искат. Налагат стандарт на обслужване, който сами желаят. Постоянно експериментират и въвеждат нови продукти, интересни за потребителите. В чужбина подобни места са отдавнашна традиция на преработвателите и производителите. Тези обекти там продават много, постоянно са пълни с хора и цялостната им продуктиция се радва на изключително висока репутация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Визуален мърчандайзинг на търгоски обект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.