Влияние на ЕМИ върху човека


Категория на документа: Други


 Влияние на ел.магн. излъчване върху човека- мобилни и базови станции.

Тази тема може да бъде развита възможните отговора са само три:
Влияе позитивно;
Не влияе;
Влияе негативно;

Истината е обаче че, въпреки актуалността на тази тема, въпреки направените множество изследвания от различни учени и иститути, точен и твърд отговор с неупорими доказателства няма и най-вероятно отговорът е някъде по средата.
Трябва да се подчертае, че евентуално вредно влияние на мобилната
телефония върху човешкия организъм зависи от дозата електромагнитни вълни, която
поглъща нашето тяло.
ЕМИ се използва в различни апаратури предназначени за диагностициране и лечение на заболявания. Тук можем да кажем че имаме полезно влияние на ЕМИ, но тъй като въпросът е свързан с влиянието на мобилните и базовите станции върху организма на човека остават само предположенията че ЕМИ не влияе(което е за предпочитане) и влияе негативно.
Истинският въпрос е как точно влияе електромагнитно излъчване /ЕМИ/ на организма ни и доколко е опасно или безопасно.
Голяма част от специалистите са на мнение, че електромагнитното излъчване касае най-вече здравето на човека, и ефекта е нагативен. Според други учени обаче, електромагнитното лъчение(дори от уредите в дома ни) въобще не е опасно и можем да сме спокойни за здравето си.
Изкуствените източници на електромагнитно поле условно могат да се разделят на такива на електромагнитно излъчване с високо и ниско ниво на излъчване. Трябва да се отбележи също така, че нивото на излъчване зависи от мощността на източника - колкото по-голяма е тя, толкова по-високо е нивото. Около източника то е максимално високо, а с увеличаване на разстоянието то спада. Опасните разстояния са тези по-малки от 20 m. За антени, работещи на максимална мощност, рисковата зона е около 50 m. Поради факта, че антените са насочени, тази зона не е кръгова, а се отчита като разстояние от предния панел на антената. А фактът, че излъчването е в почти хоризонтална равнина, означава, че хората в сградата, на чиито покрив е монтирана антена, са в безопасност.

Досегашните изследвания показват, че излъчването на базовите станции е
безвредно(или поне не е доказно вредно). Не може да се твърди същото обаче за самите мобилни телефонни
апарати, които са много по-близо до нас отколкото базовите станции. Например, когато разговаряме, разстоянието от апарата до мозъка ни е само няколко сантиметра.
Именно за тази опасна близост
Такъв доказан единствено ефект е
повишението на температурата. Според СЗО(световната здравна организация) ако температурата ни се повиши повече от 1 градус, може да се говори за болестно състояние.

Електромагнитното поле на мобилния телефон може да проникне навътре в
тялото ни до около 1 сm. То е в състояние да предизвика загряване до няколко десетки
части от градуса, което обаче се компенсира от нашия организъм и на практика не ни се отразява. Но според европейски учени, при продължителни телефонни разговори това нагряване може да достигне и до 1 градус.

Трябва да се подчертае, че евентуално вредно влияние на мобилната
телефония върху човешкия организъм зависи от дозата електромагнитни вълни, която
поглъща нашето тяло
Не трябва да забравяме и факта, че всеки човек си има своите строго
индивидуални особености и слабости. Около 3 % от хората страдат от
"хиперелектрочувствителност", т.е. организмът им е много чувствителен към
електромагнитните полета. Такива хора много често се оплакват от главоболие, загуба
на памет и концентрация, внезапна умора.

а британски учени от университета "Уорик" в Ковънтри
съобщиха, че според тяхно изследване ефектът, който радиовълните от мобилната
телефония оказват върху тялото, зависи от гените на конкретния индивид и от
електричеството, което произвеждат неговите клетки. Това естествено означава, че за
едни хора мобилната телефония е по-вредна, отколкото за други.
Електромагнитното поле от мобилните телефони може да смущава и апарати,
които също работят с електромагнитно поле. Това са пейсмейкърите - симулаторите на сърдечна дейност, както и някои видове слухови апарати. Този факт е доказан категорично чрез многобройни експерименти. Ефектът е спиране на работата или повреждането им.

Какво все пак трябва да знае и по възможност да прави всеки от нас
за да намали вредното влияние

по-голямата част от световната общност от специалисти в тази област се е
обединила около някои цифри. Една от препоръките е да водим разговори не по-
продължителни от 1 минута, защото при по-продължителен разговор се повишава
температурата на мозъка. Препоръчва се да правим пауза от поне 40 минути междуСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на ЕМИ върху човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.