Влияние на имиджа на търговска марка върху лоялността на потребителите


Категория на документа: Други


Икономически университет - гр. Варна

Факултет "Управление"

Курсова работа
по
Управление на търговската марка
Тема:
Влияние на имиджа на търговска марка "Либеро"върху лоялността на потребителите

Изготвили:


Проверил:


СЪДЪРЖАНИЕ:

АКТУАЛНОСТ НА ИЗБРАНАТА ТЕМА................................................................... 3
І. МЕТОДИЧЕСКА (ПОСТАНОВЪЧНА) ЧАСТ............................................................. 4
1. Предмет и обект на изследване.................................................................... 4
2. Цел на изследване......................................................................................... 4
3. Основни изследователски въпроси.............................................................. 4
4. Хипотези.......................................................................................................... 4
5. Процедура и методи за събиране и обработка на данните........................ 4
6. Ограничителни условия................................................................................. 4
7. Целева съвкупност......................................................................................... 5
8. Модел и обем на извадката........................................................................... 6
9. График на проекта.......................................................................................... 6

ІІ. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ............................................................................................ 6
1. Резултати от проучването............................................................................. 6
1.1. Интервю с фокус група............................................................................ 6
1.2. Наблюдение............................................................................................. 7
1.3. Индивидуални интервюта с респонденти.............................................. 8
2. Обобщение и изводи...................................................................................... 18
.
ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................... 18

ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ..................................................................................................... 20
1. Сценарий за интервю с фокус група............................................................. 20
2. Схема за наблюдение.................................................................................... 22
3. Въпросник........................................................................................................ 24
4. Анализиращи таблици от SPSS..................................................................... 29

Увод:

Памперсът е едно от най-важните открития на нашето време. Той дори беше номиниран при избора на откритие на 20в. Истинското му име е "пелена за еднократна употреба", но марката на изобретателите му се е превърнала в нарицателна за този вид стоки. Днес у нас има голямо разообразие на този продукт. Някои марки са по-разпространени в едни региони, други се предлагат в цялата страна. Всяка една от тях си има предимства и недостатъци, и дадена марка ако се ползва във Варна, то в София и Пловдив, може би е почти непозната. Но това удобство наречено "пелени за еднократна употреба" вълнува всички майки, не само в нашата страна, а и по целия свят. Няма майка, която да не е заинтересована за комфорта, удобството и щастливото ежедневие на своето дете. А голяма част от безгрижието и усмивките на децата се дължи на пелените за еднократна употреба, на тяхната сухота, мекота, еластичност, на това да могат децата свободно да извършват своите движения и да опознават света около себе си. За това е много важно техните майки да вземат правилното решение при избора на пелени, защото няма пелени за еднократна употреба да са подходящи и да не пропускат при всяко бебе.

Именно за това, когато майките попаднат на правилната марка, която отговаря на критериите им да се чувства добре тяхното дете, те остават лоялни към нея. С настоящето маркетингово изследване ще покажем факторите определящи закупуването на дадена марка пелени и как имиджът на тази марка, в частност "Либеро", влияе върху лоялността на потребителите. Те са втората водеща марка бебешки пелени, след лидера на пазара "Памперс", според изследване на Евромонитор, но това не значи че са по-лоши или по-некачествени. Чрез инструментариума, който ще използваме в изследването ще се установи отношението на потребителите към търговска марка "Либеро", техните предпочитания, нагласи и лоялност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на имиджа на търговска марка върху лоялността на потребителите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.