Влиянието на социалните мрежи. Промени в социалните теории за личността в следствие на появата им.


Категория на документа: ДругиПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ФИЛИАЛ ГР. СМОЛЯН

КУРСОВА РАБОТА
по дисциплина:
"Социология на икономиката"

тема:
Влиянието на социалните мрежи.

Промени в социалните теории за личността в следствие на появата им.

Изготвил: Проверил:
Станислава Капинова Проф. Д-р
Втори курс - Маркетинг Желка Генова
Фак. № 113417

гр. Смолян - 2013 г.

Съдържание:

1. Уводни думи.

2. Какво е "теория за личността"?

3.Какво е социална мрежа?

4. Кои са най-влиятелните социални мрежи?
* Facebook
* Twitter

* YouTube

* LinkedIn

5. Негативни ефекти върху културния облик след появата на Facebook

6. Теория на Джордж Хърбърт Мийд за личността и общуването.

7. Емпирично изследване, свързано с темата (проучване).

8. Изводи и заключение.

9. Библиография.

10. Приложение - копие от анкетната карта, пусната в социалната мрежа Facebook с цел направата на изводите, споменати в курсовата работа.

1. Уводни думи.

В ерата на дигиталните медии, в която живеем е немислимо да твърдим, че важат същите социални теории за личността, установени преди повече от век. Светът става все по-малък в следствие на глобализацията. В ежедневието на обикновения човек все по-често присъстват социалните мрежи, което предопределя изменението на мисленето на масата. Информационния поток тече с пълна сила и хората вземат все по-обективни решения относно следваща стъпка в каквато и да било насока. Социална мрежа като Facebook, която има над един милиард потребители, определено влияе върху възприятията на отделния индивид към околния свят, било то реален или виртуален.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влиянието на социалните мрежи. Промени в социалните теории за личността в следствие на появата им. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.