Влиянието на социалните мрежи. Промени в социалните теории за личността в следствие на появата им.


Категория на документа: ДругиЗа да тълкуваме събитията и промените случили се в културен план ,след появата на Facebook и други социални мрежи, първо трябва да си изясним етимологията на думата "култура". Според една от теориите думата култура произлиза от латинския корен colere (обитавам, култивирам или почитам) или според друго разбиране от cult и ur (преклонение към светлината). Етимологията на съвременния термин култура има класически произход. Oсновава се на термин, използван от Цицерон в неговите спорове, където пише за "култивиране на духа" (cultura animi). По този начин с помощта на земеделска метафора, той описва развитието на философската душа, телеологично погледнато като най-високият възможен идеал за развитието на човека. Tази метафора се съдържа в съвременния контекст и означава нещо подобно. Много писатели считат, че културата се отнася до начина, по който човешките същества преодоляват своето оригинално, вродено варварство и чрез различни хитрости стават истински пълноценни хора.

За да направим едно обективно изследване ще разберем какво е "теория за личността", ще разберем какво е социална мрежа и кои са най-влиятелните такива, ще анализираме твърденията на Джордж Хърбърт Мийд, ще разгледаме проучването, направено за курсовата работа ,както и за да тълкуваме събитията и промените случили се в културен план ,след появата на Facebook и други социални мрежи, първо трябва да си изясним етимологията на думата "култура".

2. Какво е "теория за личността"?

Теорията за личността е учението за личността - т.е. за цялостния човешки индивид. Щом стане дума за "личност", повечето от нас всъщност се съсредоточават върху различията - например, какви са типовете хора, или видовете черти на характера и т.н. Те определено са важна част от теорията за личността, тъй като една от особеностите ни е, че не можем прекалено да се различаваме помежду си. Но основният акцент е насочен към по-обхватния въпрос - "Какво е да бъдеш личност?".

Модела на реалността, ни предлага да разберем, обясним, предскажем и контролираме тази реалност. В учението за личността тези модели са обикновено словесни (понякога са графични, символични, математически и др.)

Различните модели фокусират върху различни аспекти на теорията. Хуманистите и екзистенциалистите са склонни да наблягат на разумната част. Те вярват, че голяма част от това, което сме, е твърде сложно, за да бъде прогнозирано, защото е запечатано в историята и традициите. Последователите на Фройд, от друга страна, предпочитат да дискутират прогнозирането и контрола. Разбирането за тях е второстепенно.

И все пак, психологичната теория за личността се различава от социалната такава. Ако говорим за психологична теория за личността, ще разглеждаме тази личност като отделно и самостоятелно звено. Как външния и вътрешния свят влияят върху индивида? При социалната теория за личността, разглеждаме индивида, като част от някаква общност. Как външните и вътрешни фактори влияят на тази общност и на отделния човек и какви последствия има това?

3.Какво е социална мрежа?

"Социални мрежи" е термин, който се отнася до уеб-базирани и мобилни технологии, използвани, за да превръщат комуникацията в интерактивен диалог". Хората ги използват, за да споделят мнения, опит, виждания и всякаква друга информация помежду си. Социалните мрежи могат да бъдат в различни форми: текст, изображения, аудио и видео записи. Популярни социални мрежи са блоговете, форумите, подкастите, уики-приложения, дялове и други форми на социални мрежи. Андреас Каплан и Mайкъл Хенлайн определят социалните медии като "група от Интернет базирани приложения, които се основават на идеологическите и технологичните основи и позволяващи създаването и обмена на генерирано от потребителя съдържание". Софтуерните разработчици и крайните потребители започват да използват мрежата като платформа, за споделяне на съдържание, което е вече разработено и публикувано от частни лица. Социалните мрежи са мрежи за социално взаимодействие, както надмножество отвъд социална комуникация. Разрешено от повсеместно достъпни и мащабируеми комуникационни техники, социалните мрежи променят съществено начина на комуникация между организации, общности, както и лицата.

Социални медии

Социалните медии са в много различни форми. Например списанията, интернет, форуми, уеб логове, социални блогове, микроблогове, уикита, подкастове, снимки, видео, рейтинг и социално маркиране. Чрез прилагане на набор от теории в областта на медийните изследвания и социалните процеси, Каплан и Хейнлайн създават схема за класифициране на различни социални типове медии, която е публикувана през 2010 година в Business Horizons. Според тази схема има шест различни видове социални медии: съвместни проекти (Уикипедия), блогове и микроблогове (Twitter), обществено съдържание (YouTube), социални мрежи (Facebook), виртуални сайтове за игри (Warcraft) и виртуални социални светове (Second Life). Технологии включват: блогове, споделяне на картина, влогове, електронна поща, мигновени съобщения, споделяне на музика, crowdsourcing и гласови услуги чрез IP. Много от тези социални медийни услуги могат да бъдат интегрирани чрез агрегационни платформи за социални мрежи. През 2011 година Кайцман представя структура, която определя как социалните медийни услуги се фокусират върху някои или всички от седемте основни елемента (идентичност, разговори, споделяне, присъствие, взаимоотношения, репутация и групи). Тези градивни елементи помагат за разбиране на нуждите на потребителите да ползват социалните медии. Така например, един потребител на Linkedln се грижи най вече за своята идентичност, репутация и връзки, като има предвид основните елементи, докато в YouTube споделя първичните елементи - разговори, групи и доброто име.
4. Кои са най-влиятелните социални мрежи?

* Facebоок

Фейсбук е уебсайт, предоставящ безплатна социална мрежа. Отворен е на 4 февруари 2004 година, управляван и притежаван от частната фирма "Facebook, Inc" със седалище в Силициевата долина, Калифорния, САЩ.

Потребителите на социалната мрежа се групират по географско положение, месторабота, учебни заведения, интереси и други. Всеки потребител избира каква информация да въведе за себе си, както и какви групи или личности могат да имат достъп до нея. Комуникацията между потребителите в мрежата се осъществява по много начини, включително изпращане на лични съобщения, покани за участия в мероприятия, споделяне на снимки, текст, хипервръзки, видеооткъси, създаване и участие в групи по интереси, сравнение на резултатите от тестове, участие в различни игри.

В момента Facebook разполага с над един милиард потребители (почти 15% от населението на Земята), което свидетелства за огромното му влияние върху живота на хората. Процента не звучи толкова внушително, до момента, в който не разберем, че интернет достъп имат около 27% от хората по света. Това означава, че половината от хората с достъп до интернет използват Facebook. Сами можете да си представите какво въздействие се оказва върху културата на народите и отделния човек.
Неслучайно според ""Business insider" най-бързо развиващата се професия през 2013 ще бъде "мениджър социални медии".

* Twitter
Twitter е безплатна социална мрежа и микро-блог услуга, която позволява на потребителите да изпращат и четат статус съобщения, познати като туитове. Туитовете са текстово-базирани съобщения с размер до 140 символа, съхранявани в страницата с потребителския профил на автора им и изпращани към другите потребители - известни като последователи, които са се абонирали за тях. От своето създаване през 2006 Twitter спечели значимост и популярност в световен мащаб. Понякога услугата бива наричана "SMS-ът на Internet". Очакваният брой на дневните посетители варира, защото компанията не изнася информация за броя на активните потребителски сметки. Въпреки това, блог публикация на Compete.com, подрежда Twitter на трето място сред най-ползваните социални мрежи. Към 19 февруари 2011 г. Интернет-страницата за проследяване на глобален Интернет трафик Alexa класира уеб страницата на 9-то място по уеб трафик в света. През януари 2013 г. Twitter има 288 млн. активни потребители (такива, които ползват социалната мрежа поне веднъж годишно).
* YouTube
YouTube е уебсайт за видеосподеляне, на който потребителите могат да качват, споделят и гледат видеоклипове. Компанията е основана от трима бивши служители на PayPal през февруари 2005 г. Малко по-късно обаче, сайтът е закупен от Гугъл за 1,65 млрд. щатски долара. Той е най-популярният сайт за споделяне на видео, на него се качва разнообразно съдържание, включващо реклами и откъси от филми, караоке и музикални клипове, видеоблогове и много други. Сайтът се използва дори от някои медийни компании като телевизионната СиБиЕс, музикалната VEVO, новинарската БиБиСи за разпространение на част от материалите им.

Нерегирстрираните потребители могат само да гледат видеоклиповете, а регистрираните могат и да качват неограничен брой видеоклипове. Тези видеоклипове, които се считат за потенциално смущаващи, могат да бъдат гледани само от потребители над 18 години.
* LinkedIn
LinkedIn е социална мрежа за търсене и установяване на делови контакти.

Компанията е основана от Рид Хофман през декември 2002 г. Социалната мрежа е пусната през май 2003 г. В мрежата са регистрирани над 150 млн. ползватели, представляващи 150 отрасли на бизнеса от 200 страни. Около половината са от САЩ, към 25 млн. са от Европа.

LinkedIn предоставя възможност на регистрираните ползватели да създават и поддържат списък от делови контакти. Контакти могат да бъдат поканени както от сайта, така и от вън, обаче мрежата изисква предварително познанство с контактите. Когато ползвател няма пряка връзка с контакт, той може да бъде представен чрез друг контакт.

Ползвателите на LinkedIn могат да използват списъка си от контакти за разни цели - да бъдат представени чрез съществуващи контакти и да разширяват връзките си, да извършват Интернет търсене на компании, хора, групи по интереси, да публикува професионално резюме за Интернет търсене на работа, да препоръчват и да бъдат препоръчвани, да публикуват обяви за ваканции (за персонал), да създават групи по интереси.

5. Негативни ефекти върху културния облик след появата на Facebook

След появата на Facebook, безделничеството се превърна в нещо по-опасно дори от различните вариации на грип, които всяка година се раждат. В социалната мрежа винаги се случва нещо и при всеки "рефреш" виждаме нещо ново, което се случва с приятелите ни, което е предпоставка да отделим още само няколко минути на стремежа да сме в крак с времето. Обновяване (рефреш) на информацията след обновяване изведнъж виждаш, че слънцето е залязло и е време за вечеря и за сън. Опасно става, когато това се превърне в тенденция,а още по-опасно е когато не осъзнаваме случващото се. Ден след ден, изгрев след залез, обновяване след обновяване времето лети, а ние с нищо не сме допринесли за личностното си развитие. За съжаление живеем в 21 век и безделничеството не е никакъв признак на висша класа (както твърди Т.Веблен). В 21 век безделничеството е "зараза", за която все още не сме открили ваксина или лек. Все повече млади хора се присъединяват към групата на безделниците, а това освен до икономически и културен срив няма да доведе до нищо положително.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влиянието на социалните мрежи. Промени в социалните теории за личността в следствие на появата им. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.