Влиянието на социалните мрежи. Промени в социалните теории за личността в следствие на появата им.


Категория на документа: ДругиДруг проблем след появата на Facebook е загубата на социални умения, като това да водиш нормални разговори. Младите хора все по-трудно общуват лице в лице, което имайки в предвид нарастващото население на света и социализирането на бизнеса се превръща в глобален проблем. Вербалната комуникация бива изместена от "емотиконите", а разговорите между индивиди от противоположен пол се осъществяват с все по-голяма трудност. Може би точно това е причината за появата на нов вид сексуална ориентация. Познатите до сега хомусексуална, хетеросексуална и бисексуална ориентация навярно не задоволяват нуждите на обществото в 21 век. На хоризонта имаме нов вид сексуална ориентация, а именно "А" сексуалните хора. Това са хора, които не изпитват привличане към потивоположния или същия пол. За радост или тъга тази култура набира скорост в световен мащаб и е само въпрос на време официално да бъде обособен подобен тип култура.

Друг негативен ефект причинен от появата на Facebook от части е затлъстяването на младите хора. Да, до известна степен качеството на храната, с която се храним "допринася" за това, но помислете, кога за последен път видяхте 10-12 годишно дете да звъни на звънеца на приятеля си, за да го извика да излезнат да играят навън? Днес звъним по "skype", "facebook" или мобилния телефон.

6. Теория на Джордж Хърбърт Мийд за личността и общуването.

Вербалните комуникации имат форма и съдържание и са разбираеми. Затова създаването на вербалната кодова система е важна за развитието на човечеството. Защото:
1. относително устойчива форма е, а носи и обобщение /символен характер/ не само за конкретен обект, а и за сходни обекти;
2. съхранява индивидуалния и социалния опит;
3. осигурява развитие на знанието , а оттам и на личността;

Дж. Мийд въвежда понятията аз и мен (I - Me). "Аз" представя уникалната личност, докато "Мен" е личността, върху която се оказва влияние от социума, било то пряко или през социалните мрежи. Според Мийд общуването осигурява градивна среда в своята позиция на интерактивно взаимодействие.

Мийд поставя начало на направление интеракционизъм /изследва взаимодействието/ в социума и общуването и подчертава важността на взаимодействието, а не на въздействието.

Социалната перцепция /дрехи, външен вид/ са отключващият момент при общуването. Културните норми са важни в общуването. Потупване, докосване за нас са добър жест, докато за англичаните нарушаване личностното пространство.

След появата на социалните медии, ключов момент в общуването (освен дрехи, вънжен вид и невербална комуникация) стават и взаимодействията в интернет пространството. Личната информация вече не е толкова лична и при достатъчно добро проучване може да се разбере много за даден човек.

Самият факт, че при обикновена свалка, младите вместо телефони си разменят facebook говори много. От facebook можеш да разбереш интересите и областта на развитие и работа на човека, местата които е посещавал, наличието на общи приятели и още много детайли, с които на по-късен етап да влияеш по желан начин върху индивида.

С помощта на социалните мрежи е възможно да си намериш работа или дори да загубиш настоящата. LinkedIn е мястото, където без дори да си кандидатствал за работа можеш да получиш покана за интервю за дадена позиция. YouTube пък е мрежата, в която можеш да гледаш видео материали на тема от "как да сготвя мусака?" до "от къде да си купя ядрено оръжие и как?"

Социалните мрежи заемат все по-голяма част от живота на обикновения човек, което неизменно ги прави фактори, които влияят върху развитието и ежедневието на индивида.

7. Емпирично изследване, свързано с темата (проучване).
Изказаните твърдения до тук са в следствие на наблюдения и информация от различни източници. За целите на курсовата работа беше направена актуална анкета, в която участие взеха 33-ма човек. Въпросите, на които анкетираните трябваше да отговарят бяха предимно за социалната мрежа Facebook ,тъй като Facebook е най-използваната социална мрежа в България,въпросите бяха следните:
1. Възраст
2. Пол
3. Използвате ли Facebook?
4. Ако използвате Facebook, колко време отделяте за това?
5. Кой е основният ви източник на информация?
6. Имате ли приятели, принадлежащи към различна от вашата народност?
7. Ако имате такива приятели как общувате с тях?
8. Запознати ли сте с българските традиции и обичаи?
9. Какво знаете за "Хелоуин" и за "Лазаровден"?
Изследваме влиянието на Facebook върху културата, затова изследването е правено онлайн.
Резлултатите от първите два въпроса са следните:

Изводите, които можем да направим от тях са следните:
* Най-активната група потребители на онлайн пространството са на възраст 18-23 години. Тази група(заедно със следващата) следва да бъдат най-активно трудещите се хора в България, но какво реално се случва с тях ще видим малко по-долу.
* 70% от анкетираните са от женски пол - основна таргет група на онлайн сайтове и магазини (възможно е теорията на Т. Веблен все още да е в сила и мъжете все пак да демонстрират платежоспособност, чрез своите жени. Еманципацията е на друго мнение, но докато имаме Веблен на своя страна сме на върха. Също така това е най-правдоподобното обяснение на отсъствието на силния пол от онлайн пространството).

Въпреки, че изследването е правено онлайн, за неговите цели бяха използвани повече от една социална мрежа . Интересното в случая е, че 100% от анкетираните използват Facebook, което доста красноречиво "говори" за влиянието на социалната мрежа върху ежедневието, а съответно и върху културата на хората.

По стряскащи са следващите резултати от изследването. В него 45% от анкетираните са посочили, че иползват Facebook един до три часа на ден. Ако приемем, че повечето потрбители са на долната граница всичко е в нормите. За съжаление надеждите ни биват разбити от цялостната графика на изследването. 27% от хората използват Facebook над пет часа на ден, което е почти един работен ден, а 21% от анкетираните се самоопределят към графата "3-5 часа на ден". Освен ако 90% от анкетираните не практикуват професия свързана със социалните медии, то можем да ги сложим в по-рано споменатата група на безделниците. При 5 часа на ден отделени за Facebook, няма как да пренебрегнем влиянието му поради каквито и да било мотиви.

С появата на интернет и социалните медии, информационния поток се увеличи в пъти. Вече никой не чете вестници, защото те предлагат остаряла информация. В 21 век, новина по- стара от пет часа влиза в графа стара (освен ако не е сензация). Добрата новина тук е, че информираността на хората за различните събития дава възможност за по-обективна представа за настоящето. Точно заради увеличения поток информация и интереса към него, можем условно да обособим още един културен облик, този на информираните хора.

Глобализацията на света направи разстоянията условни. Комуникацията вече е възможна на всички нива и поддържането на приятелство от разстояние не е никакъв проблем. 73% от анкетираните имат приятели, принадлежащи към различна от тяхната народност (съответно и култура) и 64% от тях използват Facebook за поддържане на това приятелство живо.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влиянието на социалните мрежи. Промени в социалните теории за личността в следствие на появата им. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.