Връзката между културната и социалната система


Категория на документа: Други


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Гражданска и корпоративна сигурност

Анализ

Тема:
Връзката межди културната и социалната система

Курс: Политически и социални фактори на сигурността

София, 2014

Социалната и културната система са взаимно свързани от гледна точка, че социалната не може да съществува извън културната. Обществото като единица е част от културна система, която поставя определени форми в общуването и жовота на хората. Не винаги, обаче, тези норми съответстват на разбиранията на хората. Или не винаги социалната система функционира по правилата на културната. В някои случаи, въпреки това, човешкият индивид се подчинява на културната система, без значение дали разбирането му за нещата съответства на нейните норми и очаквания.
Например, стереотипите. Те са нашият начин да разбираме света и културите, които не познаваме. Те са един вид очакванията, за поведението на обществото в дадена клутурна система. Английското чувствто за хумор, немската дисциплина и много други такива, но не всички англичани или германци, покриват тези очаквания.
Всеки човек съществува в определена социална ултура, която се развива постоянно. До този момент има създадени много теоретични модели, които обясняват нейното функциониране и взаимодействие с други системи, но промение са изключително бързи. Днес вече има изместване на акцента по посока информацията и информационните технологии, които все по-бързо навлизат в ежедневието на хората. Преминаването от ръчния труд и бюрокрацията, към технологизация и дигитализация на документи, книги и др. , води със себе си промени в социалната ни култута, които към днешна дата все още не са описани в конкретни теоретични модели. Принципът на мрежата, който все по-силно присъства в свързването на хората помежду им ражда нов основен елемент - информацията. Тя става основен фактор за общуването, като ценна единица, която е в основата на всяко едно действие. Това, което всички ние правим, когато общуваме е да си разменяме и обработваме различна информация. Много хора не могат да се адаптират толкова бързо към тази промяна, което ги оставя изолирани от тези процес, а това ги лишава от сицален статус. Ако ти не можеш да намериш своето място в мрежата и не си част от нейните процеси, следователно оставаш извън и биваш изолиран. Това може да се случи по-скоро с цели групи от хора, отколкото индивидуално. Например нашите баби и дядовци, които са изцяло изолирана група хора, която не е част от този нов начин на обмен на информация. За тях интерактивността не е позната, те са свиканли да приемат информация от конкретни източници, но не и да генерират в обратна посока. Технологиите са им изцяло непознати и странни и дори да имат желание, мното трудно биха станаили част от тази мрежа.
В крайна сметка бързите темпове на развите на света, налагат все по-чести промени в сициалната ни култура. Според мен не всеки човек има възможност да реагира не тези промени и да бъде част от всяка новопоявила се система. Стремежът към това те прави по-дъбър в адаптацията, но не винаги си напълно адаптиран.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзката между културната и социалната система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.