Вълчитрънско златно съкровище


Категория на документа: ДругиУНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР ДОКТОР
АСЕН ЗЛАТАРОВ" ГР.БУРГАС

КУРСОВА РАБОТА
ПО АРХЕОЛОГИЯ
НА ТЕМА :

"ВЪЛЧИТРЪНСКО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ"

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.ИСТОРИЯТА НА СЪКРОВИЩЕТО ОТ ВЪЛЧИТРЪН

2.ДАТИРОВКА НА СЪКРОВИЩЕТО

3.ОПИСАНИЕ НА СЪКРОВИЩЕТО

4.ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1.История на Съкровището от Вълчитрън

Един от най-ярките представители на ранното тракийско изкуство е Вълчитрънското златно съкровище.То е най-забележителния паметник на тракийското изкуство от къснобронзовата епоха XIII-XII век пр.н.е.(София 1979,226).Съкровището бележи началния период от развитието на изкуството на траките.

Вълчитрънското златно съкровище е намерено на 28.12.1924 година край село Вълчитрън Плевенско при риголване на лозе в местността "Дъртите лозя",от братята Тодор и Никола Цветанови и 15 наемни работници.Съкровището се състои от 13 златни предмета с общо тегло 12,425 килограма.Златното съкровище от Вълчитрън е най-голямото съкровище намирано някога по нашите земи.

По златните предмети се срещат елементи характерни за т.нар. геометричен стил,който се появява у народите от Източното Средиземноморие от края на бронзовата и началото на старожелязната епоха(София 1979,226).

Съкровищата по тракийските земи датиращи от бронзовата епоха са съставени предимно от скъпоценни предмети,изработени от бронз,сребро и злато.Предметите полагани в земята имали не само голяма икономическа стойност,но и изключителна сакрална ценност.Съкровището от Вълчитрън,както и всички предантични златни предмети,открити в Близкия Изток и Европа,е изработено от самородно (Миков 1958;20)

За съдовете се предполага, че са били използвани религиозни ритуали и са принадлежали на тракийски племенен вожд .Всички предмети са уникални по форма.Те представят набор с обредно-култов характер.Материалът ,от който са изработени,тяхната украса и орнаменти насочват към подобни изводи.

Предметите вероятно са били скрити в момент на опасност от някой тракийски вожд или жрец.

Обстоятелството ,че големите дискове са два предизвиква предположение,че и малките трябва да са по двойки.Те обаче са пет и това подхранва съмненията,че съкровището не е пълно.Още повече ,че ако се приемат за капаци,към тях трябва да има съдове,които са покривали.

Според Иван Венедиков съкровището е уникално.Преди да бъде скрито в земята то е било пазено в двора на някой тракийски цар и по това време седемте похлупака са стояли върху съдовете,които са покривали(Венедиков 1972;33-34).

Пластичната украса е елемента характерен за всички предмети.Тя е съставена от канелюри,които се срещат по всички предмети.При тях е използвана външната им страна,т.е те са третирани като ръбове.

Счита се,че съкровището от Вълчитрън е една от емблемите на тракийската култура.Погребалните обичаи на траките и многобройните нашествия по балканските земи са причина за съществуването на колекции от ценни и уникални предмети,заровени под земята и откривани в последствие от археолози или случайни граждани.

Според Александър Бонев е било заровено в земята някъде около края на второ и начало на първо хилядолетие пр.н.е. Съкровището принадлежи към най-ценните и интересни паметници от сбирките на Археологическия музей в София.

2.Датировка на съкровището

Златното съкровище от Вълчитрън,макар и да е намерено преди повече от 30 години и до днес остава почти неизвестно за археологическата наука(Миков 1958;17)"Редица учени разбират понятието датировка в много широк смисъл-от момента на изработка до този на заравянето му в земята.По датировка би трябвало да се разбира според мен,именно моментът,когато е създадено съкровището"(Бонев 2000;1 ).

Значително място в изследванията на археолозите от различни страни заема проблема за датировката на Вълчитрънското златно съкровище.След пълно изследване ,включващо и датировката, и публикацията на Васил Миков си счита,че то е създадено през бронзовата епоха.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вълчитрънско златно съкровище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.