Въоръжение в Tракия през Ранно желязната епоха


Категория на документа: ДругиВъоръжение и военно дело в Тракия през РЖЕ

В последните години на Запад освен за археология на култа и смъртта се говори и за археология на войната. Има стара аксиома "войната е предмет на икономиката с други средства". Войната много рано се превръща в обществено занимание. Първите наемници се появяват през VІІ - VІ в., а през Класическата епоха това е нещо обичайно. Например в края на Пелопонеската война (411 г.) Севт І, в усилията си да постави под свой контрол Херсонес изтласква противниците си като използва 200 гетски наемници.

От икономическа и технологична гледна точка развитието на обществото се отразява на развитието на военните технологии. Започва съчетание на бронз и желязо, в изработването на оръжия. Изработват се хиляди оръжия, което говори, че производството на оръжие е на занаятчийско ниво.

Тракия граничи с гети, скити с големи и развити цивилизации. Тя взима и дава по нещо от всяка. В Тракия има и пешаци и конница.

Всеки един войн е имал лък и стрела. Всъщност лъка и стрелата са най-старото оръжие. През І хил. от Азия навлиза нов тип лък - сложно съставен/рефлексен лък ( ). В него са вложени твърди елементи, които повишават рефлетноста му и така се повишава силата на изтрелване на стрелата. Твърдите частици са три и са от кост. От един запазен лък, от Азия се показва, че лъка е изграден от различно дърво.

Стрелите биват два типа с втулка и с шип. Изработват се от кост на в КБ или РЖ започват да се правят от бронз. У нас се появява и стрели с втулка, което продължава до Елинистическата епоха. Тя е с тристранна форма, с шипове (скитски тип). Лъкът и стрелата са основното оръжие през Класическата епоха.

Копието е нападателно оръжие. От КБ върха започва да се прави от бронз. Има два типа копие късо и дълго. Дългото копие се използва за близък бой и се появява под влияние на хоплитите . Късото копие се използва за хвърляне. Могат да са няколко на брой у един войн. То има примка за засилване на ефекта на засилване.

Характерно за тракийският войн е лекият щит с дървен обков и дебела кожа. Вероятно е имал кожен ремък благодарение на, което той се е носил на гърба. Щит носели и конниците и пехотата.

Леко въоръженият тракийски войн (пелтаз) носил кожени обувки и ендромиди (шапка с връх отгоре, ушанка). Шапката и ботушите, заедно с зейрата (шарен ямурлук) имат и представителна функция. Тракийският пелтаз е добре оборудван и още от V в. се използва като основен тип армия. За разлика от хоплитите, тракийските войни са били доста мобилни. Заради това те са могли лесно да дестабилизират хоплитската армия. Вземайки опит от тракийската лека пехота Ификат създава леко въоръжена армия. Оръжията и са били от щит с диаметър 60 см., ризница от кожа или плат, копие (дълго) и меч. Те са нещо между леката и тежката пехота, и са били много подвижни.

Меч тип Махайра е едно остър, крив меч. Използвал се за близък бой. От V в. нататък той е основна въоръжение на гърците. В този период се появява и ксифос. Това е двуостър меч, леко стеснен. Много прилича на Нанцинген. Махайрата се появява в Ахеменидската империя, Източното Средиземноморие и Италия. Този тип меч е подходящ за сечение и се използва от конницата.

Прашката е оръжие, което се използва още през Древността. В Гърция има специално обучени хора за използване на прашката. Тежестите са от камък, олово и глина (Сборяново).

Масово в цистови гробници, с двускатен покрив (Татарово, Светлен, Горски извор, Светицата) се откриват камбановидни бронзови ризници, с твърда, висока, метална яка, която се маха и митра - две пластини свободно закрепени в долната част на ризницата. По късно яката се заменя с нагръдник.

От класическата епоха ризницата е направена от много пластове ленена тъкан, с дебелина см. Тя е била много лека и вършела работа при наранява от леки уреди. На гърдите се поставя пластична ризница. През раменете се прехвърляли ленени ленти, които ги защитавали. От средата на ІV в. се преминава към използването на леки брони с органични части. Люспести/Пластинчати брони - те съчетават люспест нашийник или малки люспи върху кожена основа.

В целият този хоризонт от гробници в Южна и Югоизточна България появата на елементи характерни, за тежковъоръжена конница (ризници, конски муниции и др.) не случайно. През последните десетилетия на V в с навлизането на тежкото въоръжение се оформя и тежковъоръжената конница. Заедно с това гробовете се открива и елементи на лекото въоръжение - стрели например. Появата на тежката конница е в резултат на опита на Ситалк за превземе Македония. При досега с македонската армия висшата аристокрация се сдобива с този тип въоръжение и от тук се появяват в гробовете.

В традиционният се вид тракийските войни носят ушанки от кожа. През КБ се появяват първите метални шлемове. Има няколко типа шлемове:

-Кегел - с гребен отгоре.

-Илирийски шлем - каска, широки набузници, предната част на лицето е свободна.

-Коринтски шлем - със закрито лице, малък отвор за носа и устата. По-късно се освобождава пространството пред лицето. От него се развива халкидският шлем, който има отвор за ушите и носа. Вероятно идва от Мала Азия. В някой случаи има издължени набузници. От халкидският и коринтски тип шлемове се развиват Атическият, Фригийският тип шлем и т. нат.

-Беотийски тип шлем е характерен за Македония и Тесалия. Прилича на мека шапка.

В Тракия се открити два коринтски шлема датирани в кр. на VІ и нач. на V в. Халкидският тип шлем по-всяка вероятност е най-широко разпространеният тип шлем в Тракия. Самият той и ма 5 типа, като в Тракия са разпространени тип 2 и 5. Той е широко разпространен в басейна на Марица, Тунджа, в Северна, Централна и Североизточна България, на юг от Карпатите. В тези земи са открити около 60 шлема. Много от шлемовете от ранно халкидският тип са намерени без наосници. Те са или нарочна счупени (вероятно, защото те са създадени за хоплити, а в Тракия се използват за конница), или се счупили в последствие.

Откривани са и шлемове направени от сребро със позлата и т. нат. По някой от тях личи, че са били използвани в битка, а не само за паради. Тук има съчетание на нападателна и функционална същност у шлемовете на тракийските аристократи.

Илирийският тип шлем е много популярен в Западните Балкани.

В Тракия няма открит бронзов шлем.

Погребение от Песнопой. Тук е погребан човек по обичай от Гърция. Интересното е, че този гроб е намерен във вътрешността на Тракия т. е. не е тракиец.

Наколенници/Кнемиди също са създадени за хоплитите и в последствие са пригодени за тракийската конница.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въоръжение в Tракия през Ранно желязната епоха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.