Въведение в Европейското право


Категория на документа: ДругиА. Правни основи

Договор за Европейския съюз - преамбюл, чл. 2, чл. 29-42 ДЕС
* Договор от Маастрихт - Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи
* Договор от Амстердам:
o Прехвърляне на някои политики към първата колона (Общността) - бежанци, визи, имиграция (чл. 62-63 ДЕО) и сътрудничество по граждански дела (чл. 65 ДЕО)
o Останали форми на сътрудничество в Договора за ЕС - Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателни дела
* Договор от Лисабон - обединяване на сътрудничеството в една обща политическа област "пространство на свобода, сигурност и правосъдие", включващо политики за контрол по границите, имиграцията и убежището, сътрудничество по гражданскоправни въпроси, сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество.

Б. Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
o Свободно движение на лица
o Контрол на външните граници
o Разкриване и борба с престъпността:
* Тероризъм
* Търговия с хора
* Престъпления срещу деца
* Нелегална търговия с наркотици и оръжие
* Подкупи и измами
* Расизъм и ксенофобия

В. Дейности в рамките на третата колона (чл. 30-32 ДЕС)
* Тясно сътрудничество на полицейските, митническите и други компетентни органи в държавите членки, както непосредствено, така и при участието на Европейската полицейска служба (Европол) - чл. 30 и 31 ДЕС
o Оперативно сътрудничество
o Обработка на информация - събиране, съхраняване, обработка, анализ и обмен
o Съвместни инициативи по обучение и квалификация, обмен на служители
o Съвместно оценяване на отделни техники за разследване
* Тясно сътрудничество между органите на правосъдието, както и на други компетентни органи на държавите членки, също и чрез създаване на Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) - чл. 30 и 32 ДЕС
o Сътрудничество между компетентните министри и органите на правосъдието по време на съдебен процес и при изпълнение на решения
o Облекчаване на екстрадирането между държавите-членки
o Осигуряване съгласуваността на действащите в различните държави-членки норми
o Избягване на споровете за компетентност между държавите-членки
o Постепенното приемане на мерки за определяне на основни норми (нормативен минимум) относно признаците на престъпните деяния и на наказанията в сферите на организираната престъпност, тероризма и нелегалната търговия с наркотици
* Хармонизиране на наказателноправните норми на държавите-членки

Г. Междуправителствено договаряне
* Съвет (чл. 34 ДЕС)
o Приемане на общи позиции
o Приемане на рамкови решения за хармонизиране на правните и административните норми на държавите-членки
* Обвързващи са относно целта, която трябва да бъде постигната
* Оставят на държавните органи избор на формата и средствата
* Нямат пряко действие
o Приемане на решения за всички останали цели
* Обвързващи са спрямо адресатите
* Нямат пряко действие
o Международноправни споразумения
* Споразумения между държави членки
* Договори с трети страни
o Процедура:
* Инициатива на държава членка или на комисията
* Единодушие в съветаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в Европейското право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.